Infracţiunea de luare de mită

Prin rechizitoriu din data de 06.03.2015 al DNA- Serviciul Teritorial Oradea, a fost trimis în judecată inculpatul D.A.N. pentru săvârșirea infracțiunilor de: luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) Cod penal, cu referire la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) Cod penal, cu referire la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea 78/2000, abuz în serviciu și obținerea uni folos necuvenit pentru altul, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, abuz în serviciu și obținerea uni folos necuvenit pentru altul, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, abuz în serviciu și obținerea uni folos necuvenit pentru altul, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, fals intelectual, prevăzută de art. 321 alin. (1) Cod penal, abuz în serviciu și obținerea uni folos necuvenit pentru altul, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, fals intelectual, în formă continuată (trei acte materiale) prevăzută de art. 321 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția de primar, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, deținerea fără drept a unei arme neletale din categoria celor supuse autorizării, prevăzută de art. 342 alin. (2)) Cod penal, deținerea fără drept a munițiilor, prevăzută de art. 342 alin. (1) Cod penal.

În fapt și în drept s-au reținut următoarele:

Fapta inculpatului D.A.N.., în calitate de primar al mun. B. de a pretinde și primi de la M. I., protopop de B. al Bisericii Greco-Catolice, în perioada 2011-2014, un imobil proprietatea bisericii, cu titlu de concesiune pentru o perioadă de 29 ani, în favoarea SC A. D.C. SRL, promițând că va ajuta și va susține interesele bisericii greco-catolice pe raza sa de competență, îi va asigura protecție și o va favoriza, prin neîndeplinirea atribuțiilor de primar, în sensul de a sprijini biserica greco-catolică să beneficieze în continuare de scutiri de impozite pentru clădirile proprietatea unității de cult, situate în raza Mun. B. și de a nu aplica sancțiuni contravenționale pentru fațadele deteriorate ale clădirilor proprietatea acesteia, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Fapta inculpatului D.A.N. în calitate de primar al mun. B., de a pretinde și primi de la reprezentanții Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Oradea, inculpații B. V. și C.M. în perioada iunie-august 2014, un imobil proprietatea bisericii, printr-un contract de parteneriat pe o perioadă de 25+5 ani, în favoarea SC A. D. C.SRL, pentru neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor sale de primar, în sensul de a sprijini biserica greco-catolică să beneficieze în continuare de scutiri de impozite pentru clădirile proprietatea unității de cult, situate pe raza Mun. B., de a nu proceda la aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru fațadele deterioarate ale clădirilor proprietatea acesteia și de a permite funcționarea în continuare a magazinului de comercializare a peștelui fără autorizație eliberată de Primăria mun. B., ca și în perioada 2012-2014, promițând că va ajuta și va susține interesele bisericii greco-catolice pe raza sa de competență, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) Cod penal, cu referire la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000.

Fapta inculpatului D.A.N.., în calitate de primar al mun. B., de a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, în perioada 2009-2014, respectiv de a nu întreprinde niciun demers pentru impozitarea și impunerea din oficiu a clădirilor aflate în proprietatea bisericii greco-catolice pe raza mun. B. cunoscând că sunt folosite de proprietar pentru a desfășura activități economice, în acest sens nedispunând niciun control sau inspecție fiscală, cauzând o pagubă Primăriei mun. B. de 329.231 lei și obținând un folos necuvenit pentru biserica greco-catolică, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul, prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Fapta inculpatului D.A.N.., în calitate de primar al mun. Beiuș de a-și îndeplini în mod defectuos atribuțiile de serviciu, respectiv de a permite ca magazinul de comercializare a peștelui, proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma Greco-Catolică Oradea, să funcționeze fără autorizație eliberată de Primăria mun. Beiuș, în perioada 2012-2014, în urma înțelegerii infracționale cu reprezentanții bisericii greco-catolice, creând o pagubă Primăriei mun. Beiuș în cuantum de 420 lei și obținând un folos necuvenit pentru biserica greco-catolică, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul, prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Fapta inculpatului D.A.N., în calitate de primar al mun. B. de a-și îndeplini în mod defectuos atribuțiile de serviciu, respectiv de a semna și elibera în favoarea SCA A.D. C. SRL Autorizația de construire nr. 30/18.06.2014 în „regim de urgență”, cu nerespectarea prevederilor legale, pentru a justifica lucrări care fuseseră deja executate, cunoscând că autorizația are la bază documente false și constatări nereale (Nota de constatare nr. 4614/10.06.2014 și Certificatul de urbanism nr. 58/13.06.2014), prin aceasta cauzând o vătămare intereselor legitime ale Primăriei mun. B. și obținând un folos necuvenit pentru SC A. D.C.SRL, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul, prevăzută de art. 13² din Legea 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal.

Fapta inculpatului D.A.N., în calitate de primar al mun. B., de a certifica prin semnătură constatările subordonatului U. I. din Nota de constatare nr. 4614/10.06.2014, care atesta fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, în ceea ce privește stadiul fizic al imobilului în cauză și constatările și verificările din teren, cunoscând că la imobilul în cauză fuseseră executate, la solicitarea sa, lucrări de demolare totală a acoperișului de către reprezentanți ai SC V.I. SRL, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 321 alin. (1) Cod penal.

Fapta inculpatului D.A.N., în calitate de primar al mun. B. de a-și îndeplini în mod defectuos atribuțiile de serviciu, respectiv de a semna și elibera în favoarea SC A. D. C.SRL Autorizația de construire nr. 71/28.11.2014 cu nerespectarea prevederilor legale, în scopul justificării respectării formale a legislației specifice din domeniul construcțiilor, cunoscând că autorizația are la bază documente false și constatări nereale (Certificatele de urbanism nr. 88/10.09.2014, nr. 92/29.09.2014 și nr. 121/27.11.2014), prin aceasta cauzând o vătămare intereselor legitime ale Primăriei mun. Beiuș și obținând un folos necuvenit pentru SC A. D. C. SRL, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul, prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal.

Fapta inculpatului D.A.N., în calitate de primar al mun. Beiuș de a certifica prin semnătură constatările subordonatului său U. I. din certificatele de urbanism nr. 88/10.09.2014, nr. 92/29.19.2014 și nr. 121/27.11.2014, care atestau fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, în ceea ce privește stadiul fizic al imobilului în cauză și constatările și verificările în teren, fiind omisă cu știință solicitarea de avize/acorduri prevăzute de legislația specifică, cunoscând că la imobilul în cauză fuseseră executate, la cererea sa, lucrări de demolare totală a acoperișului, de consolidare a clădirii prin turnarea centurilor exterioare și de construire a acoperișului de SC V. I. SRL de intervenție și refacere a fațadelor, modificări interioare, desfacerea parapeților ferestrelor și modificări goluri, inclusiv crearea accesului din stradă, de SC E. S.SRL, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual, în formă continuată (trei acte materiale), prevăzută de art. 321 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

Cauza se află pe rolul Curții de Apel Oradea, în contextul în care printre persoanele trimise în judecată se află și B V, episcop al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolice Oradea, calitate ce atrage competența Curții de Apel Oradea.

Infracțiunea de luare de mită was last modified: ianuarie 14th, 2016 by Răzvan Doseanu

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Răzvan Doseanu

Răzvan Doseanu

Este avocat în Baroul Bihor, consilier al Baroului Bihor, doctorand în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti, master în drept public, Facultatea de Științe Juridice, studii postuniversitare (aprofundate), specializarea drept comunitar, Facultatea de Științe Juridice.
A mai scris: