Implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT” (O.U.G. nr. 72/2017)

Abstract

ABSTRACT
In October 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as: The
status on the organization and exercise of the profession of insolvency practitioner and the
Code of professional ethics and discipline of the National union of Insolvency
Practitioners in Romania (UNPIR); G.E.O. no. 52/2017 on the refund of the amounts
representing the special tax for motor cars and motor vehicles, pollution tax for motor
vehicles, tax for pollutant emissions from motor vehicles and environmental stamp for
motor vehicle; Local police Law no. 155/2010; Law no. 202/2006 on the organization and
functioning of the National Agency for Employment and G.E.O. no. 129/2000 on adult
training; G.O. no. 38/2015 on alternative dispute resolution between consumers and
traders; G.D. no. 611/2008 regarding the approval of norms for organizing and developing
the civil servants’ career.
Moreover, several regulations were issued, such as: the Code of Conduct of Deputies and
Senators (Parliament Decision no. 77/2017) and the G.E.O. no. 72/2017 regarding the
implementation of the Emergency Warning System “RO-ALERT” for the population.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
O.U.G. nr. 72/2017
(M. Of. nr. 807 din 12 octombrie 2017)
Se aprobă implementarea pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”, denumit în continuare Sistemul „RO-ALERT”.

În M. Of. nr. 807 din 12 octombrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 72/2017 din 5 octombrie 2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe de urgență.

Art. 1 din O.U.G. nr. 72/2017

Potrivit art. 1, se aprobă implementarea pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”, denumit în continuare Sistemul „RO-ALERT”.

Astfel, se desemnează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ca lider al asocierii, conform art. 44 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, dintre Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Serviciul de Telecomunicații Speciale, ca autoritate contractantă pentru achiziția în regim de urgență a echipamentelor hardware, aplicațiilor software și serviciilor de instalare și punere în funcțiune aferente acestora, necesare pentru implementarea Sistemului „RO-ALERT”.

De asemenea, se desemnează Serviciul de Telecomunicații Speciale, responsabil din punct de vedere tehnic, având drept de folosință asupra echipamentelor de infrastructură din componența Sistemului „RO-ALERT”, realizarea canalelor securizate necesare funcționării acestuia și implementarea mecanismelor de securitate la nivelul echipamentelor și pentru utilizatorii Sistemului „RO-ALERT”.

Achiziția mai sus prevăzută se realizează în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă.

Art. 2 din O.U.G. nr. 72/2017

Art. 2 prevede că în vederea realizării achiziției prevăzute mai sus, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă alocarea sumei de 30.400 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Diferența dintre suma de 30.400 mii lei alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în vederea realizării achiziției prevăzute la art. 1 alin. (2) și valoarea contractului de achiziție publică încheiat în urma procedurii de atribuire se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la finele anului.

De asemenea, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2017.

Art. 3 din O.U.G. nr. 72/2017

Conform art. 3, Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură suportul tehnic Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în procesul de realizare a achiziției prevăzute la art. 1 alin. (2), de implementare, punere în funcțiune și mentenanță.

În acest sens, Serviciul de Telecomunicații Speciale întocmește un document prin care stabilește valoarea estimată și potențialii ofertanți, precum și documentul descriptiv, inclusiv specificațiile tehnice, pe care le transmite Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, și participă totodată cu specialiști în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, în calitate de membri în comisia de evaluare a ofertelor, respectiv de recepție a echipamentelor hardware, aplicațiilor software și serviciilor de instalare și punere în funcțiune aferente achiziționate.

Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări care vizează documentul descriptiv anterior menționat se formulează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în baza argumentelor tehnice formulate în scris de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Art. 4 din O.U.G. nr. 72/2017

Art. 4 dispune faptul că se desemnează secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, responsabil de coordonarea tuturor activităților care privesc finanțarea, derularea procedurii de achiziție, livrarea și punerea în funcțiune a Sistemului „RO-ALERT”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” (O.U.G. nr. 72/2017) was last modified: decembrie 7th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.