Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, modificat (Hotărârea CSM nr. 113/2015)

În M. Of. nr. 122 din 17 februarie 2015, a fost publicată Hotărârea Plenului CSM nr. 113/2015 pentru modificarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 193/2006 (M. Of. nr. 329 din 12 aprilie 2006; cu modif. și compl. ult.).

Hotărârea CSM nr. 113/2015 a fost adoptată în vederea dispozițiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.) și ale art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. și compl. ult.).

De asemenea, Hotărârea CSM nr. 113/2015 a fost adoptată în temeiul art. 133 alin. (5) din Constituție și în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004.

Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă respectivului regulament:

Art. 2 alin. (1) din Regulament

Vechea reglementare

Potrivit vechii reglementări, art. 2 alin. (1) din Regulament prevedea faptul că în scopul informării judecătorilor și procurorilor care intenționează să formuleze cereri de transfer, se publică, de regulă, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe pagina de internet a CSM, lista posturilor vacante de execuție de la toate instanțele și parchetele, precum și a posturilor care urmează a se vacanta. Posturile vacante de conducere de președinte și vicepreședinte la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii, de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie și de adjuncți ai acestora, precum și cele prevăzute la art. 53-55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, nu se ocupă prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege și regulament.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) din Regulament prevede: „În scopul informării judecătorilor și procurorilor care intenționează să formuleze cereri de transfer, se publică, de regulă, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe pagina de internet a CSM, lista posturilor vacante de execuție de la toate instanțele și parchetele, precum și a posturilor care urmează a se vacanta. Posturile vacante de conducere de la instanțe și parchete nu se ocupă prin transfer, ci potrivit procedurii speciale stabilite de lege și regulament”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Regulamentul privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, modificat (Hotărârea CSM nr. 113/2015) was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare