H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 – completare (H.G. nr. 788/2017)

Abstract

In November 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as Law
no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, The National Education Law no. 1/2011, Law no.
550/2004 on the organization and functioning of the Romanian Gendarmerie, Law no. 263/2010 on
the public pension unitary system, G.E.O. no. 6/2009 on the establishment of the guaranteed
minimum social pension, Law no. 411/2004 on privately managed pension funds, G.E.O. no.
9/2017 regarding certain budgetary measures in the year 2017, the extension of certain deadlines, as
well as the amendment and supplement of certain legal acts, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave
and child care monthly allowance, Law no. 196/2016 regarding the minimum inclusion income,
Law no. 223/2015 on state military pensions, Law no. 62/2011 on social dialogue.
Moreover, several legal acts were issued, such as: OMJ no. 2792/2017 on the approval of the
Regulation on the organization and development of the exam or contest to acquire the capacity as
trainee notary, Law no. 207/2017 on the approval of the G.E.O. no. 56/2017 regarding the
supplement of art. II of Law no. 152/2017 on the approval of the G.E.O. no. 99/2016 regarding
certain measures for the remuneration of the staff paid from public funds, the extension of certain
deadlines, as well as certain fiscal and budgetary measures, Decision of the Constitutional Court
of Romania no. 2/2017 on the enforcement of the service procedure by publication in the
proceedings before the Constitutional Court, the Regulation on the organization and development of
the exam or contest to acquire the capacity as trainee notary of 19 October 2017, approved by the
OMJ no. 2792/2017, Government Decision no. 788/2017 to supplement the Government
Decision no. 294/2015 on the approval of the National Program for cadastre and land register
2015-2023, Decision no. 3/2007 of the Congress of the National Union of Insolvency
Practitioners from Romania regarding the approval of the Status on the organization and exercise
of the profession of insolvency practitioner and of the Code of professional ethics and discipline of the
National Union of Insolvency Practitioners from Romania.

Actul modificat Actul modificator Sumar
H.G. nr. 294/2015
(M. Of. nr. nr. 309 din 6 mai 2015 cu modif. ult.)
H.G. nr. 788/2017
(M. Of. nr. 863 din 1 noiembrie 2017)

– introduce: art. 4 alin. (2^2), art. 5 alin. (3^1), anexa nr. 2

În M. Of. nr. 863 din 1 noiembrie 2017, a fost publicat H.G. nr. 788/2017 pentru completarea H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023.

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 294/2015 prin H.G. nr. 788/2017.

Art. I din H.G. nr. 788/2017

Potrivit art. I, H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

Art. 4 alin. (2^2) din H.G. nr. 294/2015 (modificată prin H.G. nr. 788/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (2^1) se introduce un nou alineat, alin. (2^2), cu următorul cuprins:

„(22) În scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes național, Agenția Națională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanțare din venituri proprii, în condițiile legii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoștință publică, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Lege”. 

Art. 5 alin. (3^1) din H.G. nr. 294/2015 (modificată prin H.G. nr. 788/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
„(31) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ, pentru stabilirea listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, este prevăzut în anexa nr. 2”.

Art. 5 alin. (3^1) din H.G. nr. 294/2015 (modificată prin H.G. nr. 788/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II din H.G. nr. 788/2017

Conform art. II, H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 – completare (H.G. nr. 788/2017) was last modified: decembrie 19th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.