GDPR – Ce informații reprezintă date cu caracter personal

Abstract

  Abstract
Personal data, GDPR, data protection, technical and organizational measures, data
processing notification, cookies policy, all these words are fully present in our lives
nowadays, upon the fact that the new european data privacy laws came into force
(Regulation no. 679/27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and free movement of such data – the “GDPR”).
These days several companies and / or freelancers (doctors, public notaries,
accountants etc.) ask themselves if the new regulation concern them and if so how to
prepare in order to fullfil the data privacy requirements.
Several questions are involved: Do I need the employees consent in order to process
their data ? Do I need my clients consent ? How can I get the consent ? Public information is
still personal data ? Can I still use CCTV ?
In order to fully understand the GDPR we consider that it’s crucial to understand the
main block of this piece of legislation, namely to understand the concept of “personal
data”.
So, in the first part of this material, we are going to present several examples of
information that represent personal data according to the competent authorities.
The second part contains several rules based upon any person can determine if some
particular information represents personal data or not.
Keywords: Personal data, Personal Identifiable Information (PII), GDPR, Data privacy, Data
privacy regulation 

1. Exemple de date cu caracter personal

Începând cu intrarea în vigoare a GDPR-ului noțiunea de date cu caracter personal este definită de art. 4 pct. 1 din acest act, după cum urmează:

„În sensul prezentului regulament: 1. «date cu caracter personal» înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă («persoana vizată»); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Potrivit legislației anterioare intrării în vigoare a GDPR-ului, noțiunea de „date cu caracter personal” era definită într-o manieră asemănătoare.

Luând în considerare definiția legală a „datelor cu caracter personal”, în ultimii 20 de ani, autoritățile cu diverse competențe în domeniu (ex. Curtea Europeană de Justiție – CEJ, Grupul de Lucru fondat în baza art. 29, autoritățile competente din diverse state ale Uniunii Europene) au exemplificat informațiile care reprezintă date cu caracter personal.

În acest sens, o serie de informații au fost catalogate ca fiind date cu caracter personal:

1. numele unei persoane[1];

2. prenumele unei persoane[2];

3. data nașterii[3];

4. proveniența[4];

5. cetățenia[5];

6. numele părinților[6];

7. domiciliul unei persoane[7];

8. vârsta unei persoane[8];

9. categoria de vârstă[9];

10. înălțimea unei persoane[10];

11. culoarea părului unei persoane[11];

12. sexul unei persoane[12];

13. etnia[13];

14. limba[14];

15. starea civilă[15];

16. numărul de telefon[16];

17. adresa de e-mail[17];

18. numărul de înregistrare a mașinii[18];

19. numărul de securitate socială[19];

20. numărul de pașaport[20];

21. ocupația unei persoane[21];

22. funcția unei persoane[22];

23. îmbrăcămintea unei persoane[23];

24. numărul de membrii ai unei familii[24];

25. numărul de identificare al unei persoane care participă la un examen[25];

26. numărul unic atribuit unei persoane în mod electronic[26];

27. numărul unic atribuit unui solicitant de azil[27];

28. lista intrărilor și ieșirilor unei persoane pe teritoriul unui stat[28];

29. statutul de rezident[29];

30. informații referitoare la pașapoartele deținute[30];

31. informațiile cuprinse într-un cod de bare încorporat unui document de identitate al unei persoane[31];

32. codul personal[32];

33. informațiile privind o persoană cuprinse într-o analiză juridică[33];

34. răspunsurile date la un chestionar anonim[34];

35. răspunsurile date de o persoană când susține un examen[35];

36. opinia unui examinator în ceea ce privește răspunsurile furnizate de o persoană care a susținut un examen[36];

37. informațiile referitoare la managerul unei școli cuprinse într-un raport de control[37];

38. registrele școlare[38];

39. informațiile privind participarea la o ședință, la o anumită oră, într-un anumit loc, precum și afirmațiile realizate în cadrul ședinței[39];

40. prezența în sângele unei persoane a unei substanțe[40];

41. modul în care un doctor înțelege să prescrie un anumit tratament[41];

42. bonitatea unui împrumutat[42];

43. expectativa de viață a unui asigurat[43];

44. formularul completat de o persoană care dorește să se angajeze[44];

45. capacitatea de muncă a unui salariat[45];

46. evidența timpului de lucru, perioadele de lucru zilnice, pauzele de muncă[46];

47. cursurile de pregătire profesională ale unui angajat[47];

48. accidentele de muncă[48];

49. problemele disciplinare ale unui angajat[49];

50. titlul unui document creat de un angajat[50];

51. salariul unei persoane[51];

52. informațiile dintr-un e-mail[52];

53. informațiile dintr-un document electronic[53];

54. vocea unui client care dă instrucțiuni băncii[54];

55. vocea unei persoane atunci când inițiază o convorbire telefonică[55];

56. felul de a vorbi[56];

57. registrul telefonic[57];

58. imaginea unei persoane[58];

59. desenul realizat de un copil în ceea ce privește familia sa[59];

60. amprentele digitale[60];

61. geometria mâinii[61];

62. modelele retinei[62];

63. structura feței[63];

64. modele sangvine[64];

65. rezultatele unui examen medical[65];

66. fișele medicale[66];

67. placa cu rezultatul unor raze X[67];

68. informații referitoare la faptul că o persoană s-a rănit la picior[68];

69. informații referitoare la faptul că o persoană lucrează part-time datorită unor motive medicale[69];

70. fișa medicală[70];

71. datele dintr-un dosar medical[71];

72. semnătura[72];

73. felul de a se mișca[73];

74. felul de a merge[74];

75. valoarea unei case[75];

76. registrul de evidență al reparațiilor unui service auto[76];

77. informațiile deținute de o societate cu numele unui client[77];

78. informațiile furnizate de GPS-ul instalat pe o mașină[78];

79. hobby-urile unei persoane[79];

80. informațiile fragmentare din presă referitoare la un dosar penal[80];

81. informațiile colectate de contoarele aferente furnizării diverselor utilități[81];

82. informațiile privind consumul de utillități înregistrat de locuințele smart[82];

83. factura la utilități[83];


[1] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 15; hotărârea CEJ din 06.11.2003, pronunțată în cauza C-101/01, par. 24; hotărârea CEJ din 16.12.2008, pronunțată în cauza C-524/06, par. 31, 43; hotărârea CEJ din 16.12.2008, pronunțată în cauza C- 73/07, par. 35; hotărârea CEJ din 07.05.2009, pronunțată în cauza Rijkeboer, par. 42; hotărârea CEJ din 17.07.2014, pronunțată în cauzele reunite C-141/12, C-372/12, par. 38.

[2] Hotărârea CEJ din 16.12.2008, pronunțată în cauza C-524/06, par. 31 și 43.

[3] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 15; hotărârea CEJ din 16.12.2008, pronunțată în cauza C-524/06, par. 31 și 43; hotărârea CEJ din 17.07.2014, pronunțată în cauzele reunite C-141/12, C-372/12, par. 38.

[4] Idem, p. 16; hotărârea CEJ din 16.12.2008, pronunțată în cauza C-524/06, par. 31 și 43.

[5] Hotărârea CEJ din 16.12.2008, pronunțată în cauza C-524/06, par. 31 și 43; hotărârea CEJ din 17.07.2014, pronunțată în cauzele reunite C-141/12, C-372/12, par. 38.

[6] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 15.

[7] Ibidem; hotărârea CEJ din 07.05.2009, pronunțată în cauza Rijkeboer, par. 42.

[8] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 15.

[9] Idem, p. 16.

[10] Idem, p. 15.

[11] Ibidem.

[12] Hotărârea CEJ din 16.12.2008, pronunțată în cauza C-524/06, par. 31 și 43; hotărârea CEJ din 17.07.2014, pronunțată în cauzele reunite C-141/12, C-372/12, par. 38.

[13] Hotărârea CEJ din 17.07.2014, pronunțată în cauzele reunite C-141/12, C-372/12, par. 38.

[14] Ibidem.

[15] Hotărârea CEJ din 16.12.2008, pronunțată în cauza C-524/06, par. 31 și 43.

[16] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 15; hotărârea CEJ din 06.11.2003, pronunțată în cauza C-101/01, par. 24; Opinia nr. 1/2008 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 14; Raport de activitate 2010, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Irlanda, p. 39.

[17] Raport de activitate 2003, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Cehia, p. 23; Opinia nr. 1/2008 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivp, p. 14.

[18] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 15.

[19] Ibidem.

[20] Ibidem.

[21] Ibidem; hotărârea CEJ din 06.11.2003, pronunțată în cauza C-101/01, par. 24.

[22] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 15.

[23] Ibidem.

[24] Opinia nr. 8/2001 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 7.

[25] Hotărârea CEJ din 20.12.2017, pronunțată în cauza C-434/16, par. 29-31.

[26] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 17.

[27] Ibidem, ex. 11.

[28] Hotărârea CEJ din 16.12.2008, pronunțată în cauza C-524/06, par. 31 și 43.

[29] Ibidem.

[30] Ibidem.

[31] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 11.

[32] Raport de activitate 2008, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Latvia, pp. 42 și 43.

[33] Hotărârea CEJ din 17.07.2014, pronunțată în cauza C-372/12, par. 48 și 59.

[34] Raport de activitate 2007, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Cehia, p. 20.

[35] Hotărârea CEJ din 20.12.2017, pronunțată în cauza C-434/16, par. 36-39.

[36] Idem, par. 44 și 45.

[37] Raport de activitate 2005, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Irlanda, p. 33.

[38] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 15.

[39] Idem, p. 14, ex. 9.

[40] Idem, p. 7.

[41] Ibidem.

[42] Ibidem.

[43] Ibidem.

[44] Opinia nr. 8/2001 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 2.

[45] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 7.

[46] Hotărârea CEJ din 30.05.2013, pronunțată în cauza C-342/12, par. 19; Opinia nr. 8/2001 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 2.

[47] Opinia nr. 8/2001 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 7.

[48] Ibidem.

[49] Idem, p. 2.

[50] Raport de activitate 2012, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Slovenia, p. 27.

[51] Raport de activitate 2007, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Cehia, p. 20.

[52] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 9.

[53] Ibidem.

[54] Idem, ex. 2.

[55] Raport de activitate 2013, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Slovenia, p. 57.

[56] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 9.

[57] Idem, p. 13, ex. 7.

[58] Idem, p. 9, ex. 3; hotărârea CEJ din 11.12.2014, pronunțată în cauza C-212/13, par. 22; Opinia nr. 2/2012 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 5.

[59] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 9, ex. 4.

[60] Ibidem; hotărârea CEJ din 17.10.2013, pronunțată în cauza C-291/12, par. 27.

[61] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 9.

[62] Ibidem.

[63] Ibidem.

[64] Ibidem.

[65] Idem, p. 10.

[66] Idem, p. 15.

[67] Idem, p. 19, ex. 12.

[68] Hotărârea CEJ din 06.11.2003, pronunțată în cauza C-101/01, par. 51.

[69] Ibidem.

[70] Raport de activitate 2008, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Cipru, p. 7.

[71] Raport de activitate 2015, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Cehia, pp. 36 și 37.

[72] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art 29 din Directivă, p. 9.

[73] Ibidem.

[74] Ibidem

[75] Idem, p. 10, ex. 5.

[76] Idem, p. 11, ex. 6.

[77] Ibidem.

[78] Idem, p. 13, ex. 8.

[79] Hotărârea CEJ din 06.11.2003, pronunțată în cauza C-101/01, par. 24.

[80] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 14, ex. 10.

[81] Opinia nr. 8/2011 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, p. 8.

[82] Opinia nr. 8/2014 Grupul de Lucru format în baza art. 29 din Directivă, pp. 10 și 11.

[83] Raport de activitate 2012, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Irlanda, p. 67.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

GDPR – Ce informații reprezintă date cu caracter personal was last modified: noiembrie 28th, 2018 by Răzvan Popescu

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii