Echipa editorială

Director

Ovidiu Predescu

Ovidiu Predescu

Este vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, cercetător ştiinţific de onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și director al publicațiilor „Dreptul”.


Redactor-șef

Florin Moțiu

Florin Moțiu

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara și doctor în drept comercial al Universităţii de Vest din Timişoara din 2005, cu distincţia Magna Cum Laude, cu teza „Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare”.
Consiliul științific

Corneliu Bîrsan

Corneliu Bîrsan

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, pe următoarele mandate: 1998-2001, 2001-2007, 2007-2013.


Dan Claudiu Dănișor

Dan Claudiu Dănișor

Fost rector al Universității din Craiova și doctor în știinţe juridice în domeniul dreptului civil cu teza „Mandatul în dreptul public şi în dreptul privat”.


Mircea Duțu

Mircea Duțu

Este Președinte al Universității Ecologice București și Director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.


Ioan Leș

Ioan Leș

Este doctor în drept din anul 1977 în domeniul dreptului procesual civil, cu o vastă experiență profesională în domeniul juridic, dar și politic și diplomatic, autor a peste 40 de tratate, cursuri şi monografii în domeniul ştiinţelor juridice și a peste 125 de articole şi comentarii de jurisprudenţă.

Viorel Pașca

Viorel Pașca

Este profesor universitar, doctor în drept, director al școlii doctorale din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității de Vest din Timișoara.


Liviu Pop

Liviu Pop

Este profesor universitar emerit la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.


Tudorel Toader

Tudorel Toader

Este membru titular al Comisiei de la Veneția, ministru al justiției, prof. univ. dr. și fost rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.


Alexandru Țiclea

Alexandru Țiclea

Este profesor universitar doctor, fost rector al Universității Ecologice din București, din decembrie 2013 Doctor honoris causa la Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova, din mai 2015 Doctor honoris causa la Universitatea Valahia din Târgoviște, din septembrie 2015 Doctor honoris causa la Universitatea Vasile Goldiș Arad, membru în Consiliul științific de acordare a titlului de doctor la Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință și membru corespondent al Academiei de Științe Juridice.
Colegiul de redacție

Sevastian Cercel

Sevastian Cercel

Este doctor în drept și decan al Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova.


Liviu-Bogdan Ciucă

Liviu-Bogdan Ciucă

Este prof. univ. dr., notar public și președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaților.


Sonia Florea

Sonia Florea

Este avocat colaborator în cadrul SCPA Florea Gheorghe și Asociații, membră a Baroului București (din 2003).


Eugen Hurubă

Eugen Hurubă

Este conf. univ. dr. la Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș și doctor în drept procesual civil al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu din 2011, cu distincţia Magna Cum Laude, cu teza „Contestația la executare în materie civilă”, coordonată de prof. univ. dr. Ioan Leș.


Augustin Lazăr

Augustin Lazăr

Este Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și prof. univ. dr. în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.


Valentin Mirișan

Valentin Mirișan

Este prof. univ. dr. și decan al Facultății de Științe Juridice a Universității din Oradea, procuror general în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea și formator în domeniul managementului judiciar pentru INM.


Adrian Cristian Moise

Adrian Cristian Moise

Este avocat în Baroul Dolj, lector universitar la disciplina Criminalistică la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Craiova, Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Criminalistică, membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România, membru al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică.


Cristinel Murzea

Cristinel Murzea

Este doctor în drept public, prof. univ. și decan al Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania.


Rodica Aida Popa

Rodica Aida Popa

Este reprezentatul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, judecător la Secția Penală a ÎCCJ și doctor în drept al Universității din Bucureşti, Facultatea de Drept cu teza de doctorat „Răspunderea penală a minorilor”.


Răzvan Horațiu Radu

Răzvan Horațiu Radu

Este magistrat de carieră şi a fost numit la 19 ianuarie 2013 subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.


Mihaela Sărăcuț

Mihaela Sărăcuț

Este doctorand în drept cu specializarea în dreptul insolvenței și judecător la Curtea de Apel Cluj.


Adrian Stoica

Adrian Stoica

Este doctor în drept, prof. univ. și decan al Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța, executor judecătoresc și consultant permanent al Biroului Executiv al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești.


Gabriel Tița-Nicolescu

Gabriel Tița-Nicolescu

Este conf. univ. în cadrul Facultății de Drept a Universității Transilvania din Brașov, avocat și, începând cu anul 2006, Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov.


Lucia Uță

Lucia Uță

Este judecător la Curtea de Apel București, Preşedintele Secţiei conflicte de muncă și asigurări sociale (din anul 2007) și cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.


Brîndușa Vartolomei

Brîndușa Vartolomei

Este doctor în drept, conferenţiar la Departamentul de Drept din cadrul ASE, arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, avocat în cadrul Baroului Bucureşti, membru al Consiliului Departamentului de Drept din cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, auditor intern pentru managementul calităţii la Departamentul de Drept din cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune și membru în comisiile de admitere şi de licenţă organizate la nivelul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune.


Căutare