Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – modificare (Legea nr. 232/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

(rep. M. Of. nr. 631 din 23 septembrie 2009; cu modif. ult.)

Legea nr. 232/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

(M. Of. nr. 1036 din 5 noiembrie 2020)

– modifică: art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 5 alin. (6)-(9), art. 6, art. 7, art. 10 alin. (2), art. 13, art. 14, art. 15;

– introduce: art. 5 alin. (5^1), art. 12^1;

– abrogă: art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 10 alin. (3)-(5), art. 12 alin. (2)-(4).

 

În M. Of. nr. 1036 din 5 noiembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 232/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări, dar și completări Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

 

În continuare, vă prezentăm, modificările și completările aduse Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

 

Art. 4 alin. (4) din Decretul-lege nr. 118/1990 (abrogat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 4, alin. (4) prevedea:

„(4) Indemnizațiile acordate în baza prezentei legi sunt neimpozabile și nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (4) se abrogă.

 

Art. 5 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 (modificat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (1) prevedea:

„(1) Soțul/Soția celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (1)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Soțul/Soția celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit”.

 

Art. 5 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 (abrogat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (3) prevedea:

„(3) Această indemnizație se poate cumula cu orice pensie”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (3) se abrogă.

 

Art. 5 alin. (5) din Decretul-lege nr. 118/1990 (modificat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (5) prevedea:

„(5) Copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori al celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, strămutați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (5)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, în timpul detenției, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei”.

 

Art. 5 alin. (5^1) din Decretul-lege nr. 118/1990 (introdus prin Legea nr. 232/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul conținut:

„(5^1) De prevederile alin. (6)-(9) beneficiază în mod corespunzător și copilul celui decedat după eliberarea din detenție, internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situația în care părintele său, deși ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege”.

 

Art. 5 alin. (6)-(9) din Decretul-lege nr. 118/1990 (modificat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (6)-(9) prevedeau:

„(6) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care a beneficiat părintele său.

(7) Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care a beneficiat părintele său.

(8) Copilul care s-a aflat atât în situațiile prevăzute la alin. (6), cât și în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizația al cărei cuantum este mai mare.

(9) La stabilirea indemnizației prevăzute la alin. (6) sau (7), în situația în care ambii părinți ai copilului au beneficiat de indemnizație lunară potrivit prevederilor art. 4, se ia în calcul indemnizația părintelui al cărei cuantum este mai mare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (6)-(9) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(6) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil.

(7) Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil.

(8) Copilul care s-a aflat atât în una dintre situațiile prevăzute la alin. (5)-(7), cât și în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizația al cărei cuantum este mai mare.

(9) La stabilirea indemnizației prevăzute la alin. (5), (51), (6) sau (7), în situația în care ambii părinți ai copilului s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), copilul are dreptul la indemnizația al cărei cuantum este mai mare”.

 

Art. 6 din Decretul-lege nr. 118/1990 (modificat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

„Art. 6

Persoanele care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) nu pot beneficia și de drepturile prevăzute la art. 5”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6

Persoanele care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) nu pot beneficia și de drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), (2) și (4)”.

 

Art. 7 din Decretul-lege nr. 118/1990 (modificat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 7 prevedea:

„Art. 7

Indemnizațiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 7

(1) Indemnizațiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale.

(2) Indemnizațiile acordate în baza prezentului decret-lege sunt neimpozabile, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii și se pot cumula cu orice categorie de pensie”.

 

Art. 10 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 (abrogat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 10, alin. (1) prevedea:

„(1) Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (1) se abrogă.

 

Art. 10 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 (modificat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 10, alin. (2) prevedea:

„(2) Prevederile art. 1-9 se aplică, după caz, de către conducerile unităților la care sunt încadrați cei în cauză, de către agențiile județene de plată și inspecție socială sau de către consiliile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, emise până la data de 31 iulie 1997”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (2)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Prevederile art. 1-9 se aplică, după caz, de către conducerile unităților la care sunt încadrați cei în cauză, de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau de către consiliile locale”.

 

Art. 10 alin. (3)-(5) din Decretul-lege nr. 118/1990 (abrogat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 10, alin. (3)-(5) prevedeau:

„(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevăzute de prezentul decret-lege, se pot depune la agențiile județene de plată și inspecție socială, respectiv a municipiului București, până cel mai târziu la data de 15 martie 2000. După această dată agențiile județene de plată și inspecție socială, respectiv a municipiului București, vor primi spre rezolvare numai cererile depuse de soții, soțiile celor decedați, prevăzuți la art. 5, și de cetățenii români cu domiciliul în străinătate, prevăzuți la art. 12.

(4) Organele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să se pronunțe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.

(5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (3)-(5) se abrogă.

 

Art. 12 alin. (2)-(4) din Decretul-lege nr. 118/1990 (abrogat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 12, alin. (2)-(4) prevedeau:

„(2) Stabilirea și plata acestor drepturi se fac de către agențiile județene de plată și inspecție socială, cu consultarea, după caz, a filialelor județene ale Asociației Foștilor Deținuți Politici din România.

(3) Agențiile județene de plată și inspecție socială sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de maximum 30 de zile, printr-o decizie motivată.

(4) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 12, alin. (2)-(4) se abrogă.

 

Art. 12^1 din Decretul-lege nr. 118/1990 (introdus prin Legea nr. 232/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 12, se introduce un nou articol, art. 12^1, cu următorul conținut:

„Art. 12^1

(1) Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.

(2) Stabilirea calității de beneficiar și a indemnizației lunare în condițiile prezentului decret-lege se face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.

(3) Pentru stabilirea situațiilor prevăzute la art. 1 și 5 se înființează, în cadrul fiecărei agenții județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, o comisie alcătuită din directorul executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în calitate de președinte, și 4 membri, din care un membru desemnat de casa teritorială sau sectorială de pensii. Unul dintre membrii comisiei trebuie să aibă studii juridice.

(4) Membrii comisiei, precum și președintele acesteia beneficiază de o indemnizație lunară de 150 lei. Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei se face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, din bugetul de stat.

(5) Comisia prevăzută la alin. (3) lucrează în prezența a două treimi din numărul persoanelor care o alcătuiesc și propune, cu acordul majorității membrilor prezenți, admiterea sau respingerea cererii. Acordarea drepturilor sau respingerea cererii se stabilește prin decizie a directorului executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.

(6) În cadrul analizării cererilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, comisia prevăzută la alin. (3) poate solicita sprijinul Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, precum și al caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, după caz.

(7) Agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, printr-o decizie motivată.

(8) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație la secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea tribunalului este definitivă. Contestațiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

(9) O copie a cererii de acordare a drepturilor, însoțită de un exemplar al deciziei de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare conform prevederilor prezentului decret-lege, va fi transmisă de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în termen de maximum 10 zile de la soluționare, casei teritoriale de pensii sau casei sectoriale de pensii în raza căreia domiciliază persoana beneficiară.

(10) Plata indemnizațiilor prevăzute la art. 4 și 5, precum și acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b), c), d), d^1) și f) se fac de către casa teritorială sau sectorială de pensii în raza căreia domiciliază persoana beneficiară sau, după caz, de către casa de pensii sectorială competentă”.

 

Art. 13 din Decretul-lege nr. 118/1990 (modificat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 13 prevedea:

„Art. 13

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 13

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă și/sau legionară în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, precum și copiilor acestora”.

 

Art. 14 din Decretul-lege nr. 118/1990 (modificat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 14 prevedea:

„Art. 14

(1) Agențiile județene de plată și inspecție socială, atunci când sunt sesizate sau din proprie inițiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege până la data publicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1997,**) în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2) persoana interesată poate introduce contestație, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 14

(1) Agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în baza sesizărilor primite sau din proprie inițiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege.

(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2) persoana interesată poate introduce contestație, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul în care calitatea de beneficiar al prezentului decret-lege a fost stabilită prin hotărâre judecătorească, iar ulterior acestei hotărâri se constată încălcări ale prevederilor legale, agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București se vor adresa instanței competente pentru retragerea calității de beneficiar”.

 

Art. 15 din Decretul-lege nr. 118/1990 (modificat prin Legea nr. 232/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 15 prevedea:

„Art. 15

Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 15

Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii și se suportă din bugetul de stat”.

 

Alte prevederi

 

Conform art. II, în anul 2020, termenul în care agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de stabilire a calității de beneficiar și a indemnizației lunare prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, este de 90 de zile de la data înregistrării cererii.

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – modificare (Legea nr. 232/2020) was last modified: decembrie 7th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.