Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 31/2019 (M. Of. nr. 133/19.02.2020): Art. 131 din Codul de procedură civilă

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 31/2019

 

(M. Of. nr. 133 din 19 februarie 2020)

Complet RIL  Codul de procedură civilă Art. 131 Instanța învestită prin hotărârea de declinare a competenței poate invoca necompetența materială procesuală dacă instanța care și-a declinat competența în favoarea sa nu a invocat excepția de necompetență în termenul legal, indiferent dacă această din urmă instanță se declarase sau nu competentă prin încheiere interlocutorie pronunțată potrivit prevederilor art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

 

În M. Of. nr. 133 din 19 februarie 2020 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 31/2019 prin care s-a dezbătut sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov, referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 131 din Codul de procedură civilă.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că, în interpretarea respectivelor dispoziții, instanța învestită prin hotărârea de declinare a competenței poate invoca necompetența materială procesuală dacă instanța care și-a declinat competența în favoarea sa nu a invocat excepția de necompetență în termenul legal, indiferent dacă această din urmă instanță se declarase sau nu competentă prin încheiere interlocutorie pronunțată potrivit prevederilor art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 131 din Codul de procedură civilă

Art. 131 – (1) La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe și pot pune concluzii, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu.

(2) În mod excepțional, în cazul în care pentru stabilirea competenței sunt necesare lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuția părților și va acorda un singur termen în acest scop.

 

 

Jurisprudența Curții Constituționale

La nivelul Curții Constituționale și al Înaltei Curți de Casație și Justiție nu a fost identificată jurisprudență cu privire la problema de drept ce face obiectul sesizării.

 

 

Raportul asupra dezlegării chestiunii de drept

Judecătorul-raportor a apreciat că în interpretarea dispozițiilor art. 131 din Codul de procedură civilă, dacă prima instanță invocă excepția necompetenței materiale/funcționale după momentul prevăzut expres în art. 131 din Codul de procedură civilă, instanța ulterior învestită își poate declina competența în favoarea primei instanțe, motivând că această instanță a devenit competentă să soluționeze cauza, ca urmare a pronunțării unei încheieri interlocutorii prin care a reținut că este competentă material/funcțional.

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 31/2019

Prin Decizia nr. 31/2019, ÎCCJ (Complet RIL) a admis sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov.

Astfel, Înalta Curte a stabilit faptul că, „în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 131 din Codul de procedură civilă, instanța învestită prin hotărârea de declinare a competenței poate invoca necompetența materială procesuală dacă instanța care și-a declinat competența în favoarea sa nu a invocat excepția de necompetență în termenul legal, indiferent dacă această din urmă instanță se declarase sau nu competentă prin încheiere interlocutorie pronunțată potrivit prevederilor art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă”.3

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 31/2019 (M. Of. nr. 133/19.02.2020): Art. 131 din Codul de procedură civilă was last modified: aprilie 6th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.