Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2020 (M. Of. nr. 1257/18.12.2020): Art. 91 alin. (1) şi (2), coroborat cu art. 23 din Codul de procedură fiscală

Decizia ÎCCJ

Complet ÎCCJ Actul normativ Articolul Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 21/2020

(M. Of. nr. 1257 din 18 decembrie 2020)

Complet RIL O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală Art. 91 alin. (1) și (2), coroborat cu art. 23

Termenul de 5 ani de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale reprezentând impozit pe profit și accesorii ale acestora curge de la data de 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat profitul impozabil din care rezultă impozitul pe profit datorat de contribuabil.

 

În M. Of. nr. 1257 din 18 decembrie 2020 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 91 alin. (1) și (2), coroborate cu cele ale art. 23 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că termenul de 5 ani de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale reprezentând impozit pe profit și accesorii ale acestora curge de la data de 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat profitul impozabil din care rezultă impozitul pe profit datorat de contribuabil.

 

Obiectul recursului în interesul legii

Art. 91 alin. (1) și (2), coroborat cu art. 23 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Art. 91: Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel.

(2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.

 

Art. 23: Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale

(1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanță fiscală și obligația fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează.

(2) Potrivit alin. (1) se naște dreptul organului fiscal de a stabili și a determina obligația fiscală datorată.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2020

Prin Decizia nr. 21/2020, ÎCCJ (Complet RIL) a admis  recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și, în consecință, a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 91 alin. (1) și (2), coroborate cu cele ale art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de 5 ani de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale reprezentând impozit pe profit și accesorii ale acestora curge de la data de 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat profitul impozabil din care rezultă impozitul pe profit datorat de contribuabil”.

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2020 (M. Of. nr. 1257/18.12.2020): Art. 91 alin. (1) și (2), coroborat cu art. 23 din Codul de procedură fiscală was last modified: ianuarie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.