Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 1/2018 (M. Of. nr. 239/19.03.2018): Competența de soluționare a cererii de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii, formulată în vederea contopirii şi deducerii duratei executate în străinătate

Abstract

In relation to the activity of the High Court of Cassation and Justice (the Panel regarding the
appeal in the interest of the law), in March 2018, certain decisions were published relating to Law
no. 50/1991 on the authorization of the construction works and Law no. 554/2004 on administrative
contentious matter, but also in relation to Law no. 302/2004 on international judicial cooperation in
criminal matters.

 

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 1/2018 (M. Of. nr. 239 din 19 martie 2018) Complet RIL Legea nr. 302/2004 (rep. M. Of. nr. 377 din 31 mai 2011; cu modif. ult.) Art. 140^1 alin. (2) În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 140^1 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare, cererea de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțată de o instanță străină, formulată de persoana condamnată, aflată în România, în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanțele române și deducerii duratei executate în străinătate este o cerere incidentală de competența instanței învestite cu soluționarea cererii de contopire.

 

 

În M. Of. nr. 239 din 19 martie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 1/2018 privind examinarea recursului în interesul legii, vizând „calificarea și competența de soluționare a cererii de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțate de o instanță străină formulată de condamnat în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanțele române și deducerii duratei executate în străinătate”.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Legea nr. 302/2004

„Art. 140^1 („Recunoașterea hotărârilor judecătorești străine, în vederea producerii de alte efecte decât cel al executării în regim de detenție a pedepsei, precum și a altor acte judiciare emise de autoritățile străine”)

(…)

(2) Recunoașterea hotărârilor judecătorești străine, în vederea producerii de efecte juridice, altele decât executarea în regim de detenție a pedepsei, se face și pe cale incidentală, în cadrul unui proces penal în curs, de către procuror, în faza de urmărire penală, sau de către instanța de judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluționare”.

 

Examenul jurisprudențial

În urma verificării jurisprudenței la nivel național s-a constatat că nu există o interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1401 și art. 142 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instanțele pronunțându-se diferit cu privire la calificarea și competența de soluționare a cererilor de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțate de o instanță străină, formulată de condamnat în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanțele române și deducerii duratei executate în străinătate.

 

 

Opinia procurorului general al PÎCCJ

Potrivit opiniei procurorului general al PÎCCJ, persoana condamnată în străinătate poate solicita contopirea pedepsei aplicate prin hotărâre judecătorească străină, după executarea acesteia în statul de condamnare, doar în situația în care mai există o pedeapsă de executat în România, concurentă cu cea pronunțată în străinătate, în baza dispozițiilor art. 1401 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Raportul asupra recursului în interesul legii

Referitor la chestiunea de drept ce face obiectul sesizării și care a fost soluționată diferit de instanțele judecătorești, prin raportul întocmit în cauză, judecătorul-raportor a considerat că sunt aplicabile dispozițiile art. 1401 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât în sintagma „în vederea producerii de efecte juridice, altele decât executarea în regim de detenție a pedepsei”, din cuprinsul acestui text legal, se încadrează și situația recunoașterii, pe cale incidentală, a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțate de o instanță străină, la cererea persoanei condamnate aflate în România, în vederea contopirii pedepsei executate în alt stat cu pedeapsa de executat în România și a deducerii perioadei executate în străinătate, competența revenind instanței de judecată pe rolul căreia se află cererea principală de contopire a pedepselor, conform prevederilor art. 1401 alin. (2) din legea specială.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 1/2018

Prin Decizia nr. 1/2018, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București.

ÎCCJ a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1401 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cererea de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțată de o instanță străină, formulată de persoana condamnată, aflată în România, în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanțele române și deducerii duratei executate în străinătate, este o cerere incidentală de competența instanței învestite cu soluționarea cererii de contopire.

Obligatorie, conform dispozițiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 1/2018 (M. Of. nr. 239/19.03.2018): Competența de soluționare a cererii de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii, formulată în vederea contopirii și deducerii duratei executate în străinătate was last modified: mai 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.