Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 3/2019 (M. Of. nr. 526/27.06.2019): Art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 3/2019

(M. Of. nr. 526 din 27 iunie 2019)

Complet DCD/P Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(rep. M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.) 
Art. 88^8 alin. (2) Participarea la ședințele de judecată în cauzele de competența PÎCCJ – Secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție, în care urmărirea penală s-a efectuat de către PÎCCJ, DNA, se asigură de procurori din cadrul Secției judiciare a PÎCCJ sau de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă instanța învestită cu judecarea cauzei

 

În M. Of nr. 526 din 27 iunie 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 3/2019 prin care s-a dezbătut dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală cu privire la:

– „În interpretarea dispozițiilor art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 207/2018 și a art. 3 alin. (1) lit. C^2) din O.U.G. nr. 43/2002, participarea la ședințele de judecată în cauzele de competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție, în care urmărirea penală   s-a efectuat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, se asigură de procurori din cadrul Secției judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau de procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție?”

– „În cazul infracțiunilor prevăzute de art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, dacă prin intrarea în vigoare  a prevederilor art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 încetează competența funcțională de a participa la ședința de judecată conform dispozițiilor art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 pentru procurorul care a efectuat sau a supravegheat urmărirea penală, ori pentru un alt procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție desemnat de conducătorul parchetului, conform art. 3 alin. (1) lit. C^2) din O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție”.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că participarea la ședințele de judecată în cauzele de competența PÎCCJ – Secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție, în care urmărirea penală s-a efectuat de către PÎCCJ, DNA, se asigură de procurori din cadrul Secției judiciare a PÎCCJ sau de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă instanța învestită cu judecarea cauzei

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

„(2) Participarea la ședințele de judecată în cauzele de competența secției se asigură de procurori din cadrul Secției judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă instanța învestită cu judecarea cauzei”.

 

Raportul asupra chestiunii de drept supuse dezlegării

Judecătorul-raportor a apreciat sesizările inadmisibile, întrucât cele două întrebări prealabile reprezintă chestiuni incidentale ce nu au o înrâurire asupra rezolvării raporturilor de drept penal deduse judecății.

Excepția de necompetență și stabilirea organului judiciar competent de a participa la judecata cauzelor ce au ca obiect infracțiunile comise de magistrați vizează o chestiune de constituire a instanței și nu produce niciun efect concret asupra rezolvării acțiunilor penale deduse judecății. Interpretarea diferită a normelor procedurale de către instanțele de judecată, a problemelor de drept de care nu depinde soluționarea pe fond a litigiilor penale poate fi remediată printr-un alt mecanism de unificare a practicii – recursul în interesul legii, sub rezerva îndeplinirii și a celorlalte condiții de admisibilitate reglementate de Codul de procedură penală.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 3/2019

 

Prin Decizia nr. 3/2019, ÎCCJ (Complet DCD/P) a stabilit că, în interpretarea dispozițiilor art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, participarea la ședințele de judecată în cauzele de competența PÎCCJ – Secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție, în care urmărirea penală s-a efectuat de către PÎCCJ, DNA, se asigură de procurori din cadrul Secției judiciare a PÎCCJ sau de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă instanța învestită cu judecarea cauzei.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 3/2019 (M. Of. nr. 526/27.06.2019): Art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară was last modified: iulie 19th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.