Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 17/2018 (M. Of. nr. 1000/27.11.2018): Art. 169 („Efectele reabilitării de drept sau judecătoreşti”) alin. (1) și art. 189 („Omorul calificat”) alin. (1) lit. e) Cod penal

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 17/2018

(M. Of. nr. 1000 din 27 noiembrie 2018)

Complet DCD/P Codul penal Art. 169 alin. (1), art. 189 alin. (1) lit. e) În interpretarea art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal și a art. 169 alin. (1) din același act normativ, în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor, reabilitarea ori împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana condamnată definitiv care a comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor nu împiedică reținerea elementului circumstanțial agravant prevăzut în art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal

 

În M. Of. nr. 1000 din 27 noiembrie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 17/2018 referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „dacă în interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat, condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor, împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor”.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că reabilitarea ori împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana condamnată definitiv care a comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor nu împiedică reținerea elementului circumstanțial agravant prevăzut în art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept  

 

Art. 169 alin. (1) („Efectele reabilitării de drept sau judecătorești”) din Codul penal

„(1) Reabilitarea face să înceteze decăderile și interdicțiile, precum și incapacitățile care rezultă din condamnare”.

 

Art. 189 alin. (1) lit. e) („Omorul calificat”) din Codul penal

„(1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări:

(…)

e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor;”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

 

În ceea ce privește modul în care instanțele judecătorești au înțeles să se raporteze la dispozițiile legale ce formează obiectul dezlegării chestiunii de drept, se remarcă existența unei opinii majoritare, dar și a uneia minoritare.

Astfel, în viziunea majorității instanțelor, intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat, condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor, nu împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor. În acest sens, s-a susținut că nu există diferențe substanțiale între Codul penal în vigoare și cel anterior sub aspectul reglementării circumstanței agravante, iar textul nu face referire la o soluție de condamnare. Totodată, din punctul de vedere al instanțelor, rațiunea reținerii de către legiuitor a formei agravante a fost aceea de a sancționa perseverența autorului unei infracțiuni de omor care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor.

În argumentarea lor, instanțele au reținut faptul că ceea ce contează pentru reținerea agravantei este, comiterea unei infracțiuni, iar nu condamnarea pentru acea infracțiune. Din acest punct de vedere, faptul că ulterior a intervenit reabilitarea pentru acea condamnare nu are consecințe.

Pe de altă parte, opinia contrară a arătat că intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat, condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor, împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

 

La nivelul Curții Constituționale, nu a fost identificată jurisprudență relevantă în cauză.

 

Punctul de vedere al procurorului general al PÎCCJ

 

Din punctul de vedere al PÎCCJ, sunt întrunite condițiile de admisibilitate a sesizării, iar intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat, condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor, nu împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor. 

Astfel, a fost invocată intenția legiuitorului de a sancționa un antecedent al făptuitorului, antecedent care există și care îl caracterizează ca deosebit de periculos, indiferent de intervalul de timp care a trecut de la săvârșirea acestuia. Așadar, legiuitorul, prin introducerea termenului „infracțiune”, a avut în vedere fapta de omor în materialitatea ei, iar pentru existența elementului circumstanțial în discuție nu are relevanță dacă pentru fapta de omor comisă anterior autorul a fost sau nu condamnat definitiv, dacă a executat sau nu pedeapsa.

 

Raportul asupra dezlegării chestiunii de drept

 

Potrivit raportului întocmit în cauză, judecătorul-raportor a apreciat că în interpretarea art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal și a art. 169 alin. (1) din același act normativ, în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor, reabilitarea ori împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana condamnată definitiv care a comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor nu împiedică reținerea elementului circumstanțial agravant prevăzut în art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 17/2018

 

Prin Decizia nr. 17/2018, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că, în interpretarea art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal și a art. 169 alin. (1) din Codul penal, în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor, reabilitarea ori împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana condamnată definitiv care a comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor nu împiedică reținerea elementului circumstanțial agravant prevăzut în art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 17/2018 (M. Of. nr. 1000/27.11.2018): Art. 169 („Efectele reabilitării de drept sau judecătorești”) alin. (1) și art. 189 („Omorul calificat”) alin. (1) lit. e) Cod penal was last modified: aprilie 3rd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.