Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 13/2020 (M. Of. nr. 721/11.08.2020): Art. 308 alin. (1) C. pen rap. la art. 175 alin. (2) C. pen.

Decizia ÎCCJ

Complet ÎCCJ Acte normative Articole Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 13/2020

(M. Of. nr. 721 din 11 august 2020)

Complet DCD/P Codul penal Art. 308 alin. (1) rap. la art. 175 alin. (2)
Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispozițiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, calitatea de persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal, în raporturile cu întreprinderea individuală.

 

În cazul în care întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale exercită un serviciu de interes public care este supus controlului ori supravegherii autorităților publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public, acesta are calitatea de funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal.

În M. Of. nr. 721 din 11 august 2020 a fost publicată Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 13/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea cu privire la  interpretarea dispozițiilor art. 308 alin. (1) C. pen raportat la art. 175 alin. (2) C. pen.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispozițiilor 308 alin. (1) C. pen., calitatea de persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) C. pen., în raporturile cu întreprinderea individuală.

De asemenea, Înalta Curte a statuat că, în cazul în care întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale exercită un serviciu de interes public care este supus controlului ori supravegherii autorităților publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public, acesta are calitatea de funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (2) C. pen.

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 175 alin. (2) C. pen.

„(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public”.

Art. 308 alin. (1) C. pen.

„(1) Dispozițiile art. 289-292 și ale art. 297-301 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane juridice”.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 13/2020

Prin Decizia nr. 13/2020, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 4233/109/2018.

Astfel, Înalta Curte a constatat că „întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispozițiilor 308 alin. (1) din Codul penal, calitatea de persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal, în raporturile cu întreprinderea individuală.

În cazul în care întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale exercită un serviciu de interes public care este supus controlului ori supravegherii autorităților publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public, acesta are calitatea de funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 13/2020 (M. Of. nr. 721/11.08.2020): Art. 308 alin. (1) C. pen rap. la art. 175 alin. (2) C. pen. was last modified: octombrie 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.