Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 11/2019 (M. Of. nr. 613/24.07.2019): Art. 539 („Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate”) alin. (2) Codul de procedură penală

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 11/2019

(M. Of. nr. 613 din 24 iulie 2019)

Complet DCD/P Codul de procedură penală Art. 539 alin. (2) În aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat prin hotărâre definitivă nu se poate stabili pe calea contestației la executare întemeiată pe prevederile art. 598 alin. (1) lit. d) sau art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală.

 

În M. Of. nr. 613 din 24 iulie 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 11/2019 referitoare la  aplicarea dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală. Astfel, caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat prin hotărâre definitivă nu se poate stabili pe calea contestației la executare întemeiată pe prevederile art. 598 alin. (1) lit. d) sau art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 539 alin. (2) („Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate”) din Codul de procedură penală

„(2) Privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, după caz, prin ordonanță a procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi și libertăți sau a judecătorului de cameră preliminară, precum și prin încheierea definitivă sau hotărârea definitivă a instanței de judecată învestită cu judecarea cauzei”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

 

Referitor la chestiunea de drept ce face obiectul dezbaterii, instanțele naționale au exprimat mai multe puncte de vedere diferite, remarcându-se astfel, jurisprudența neunitară:

– Într-o primă interpretare, s-a aprecait că nu se poate stabili caracterul nelegal al privării de libertate pe calea contestației la executare, acest lucru fiind posibil doar în cadrul procedurilor prevăzute de lege;

– Într-o altă opinie, s-ar putea stabili caracterul nelegal al privării de libertate pe calea contestației la executare întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) sau lit. c) teza I din C. proc. pen.;

– Dintr-o altă perspectivă, s-a apreciat că dispozițiile art. 4 raportate la art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 98/2016, nu se aplică și deciziilor de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii și aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

– Dintr-un alt punct de vedere, s-a considerat că se poate stabili caracterul nelegal al privării de libertate pe calea contestației la executare întemeiate pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală;

– Pe de altă parte, s-a apreciat că se poate stabili caracterul nelegal al privării de libertate pe calea contestației la executare întemeiate pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. c) teza a doua din Codul de procedură penală;

– De asemenea, s-a arătat că soluția de achitare nu ar putea atrage caracterul nelegal al măsurilor preventive în mod retroactiv, existând și autoritate de lucru judecat.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

 

La nivelul instanței de contencios constituțional nu au fost identificate decizii relevante în problema de drept analizată.

 

Punctul de vedere al PÎCCJ

 

Prin Adresa nr. 388/C/560/III-5/2019 din data de 23 martie 2019, Parchetul de pe lângă ÎCCJ a comunicat că nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii vizând problema de drept supusă dezlegării.

 

Raportul asupra dezlegării chestiunii de drept

 

În opinia judecătorului-raportor, sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secția penală și de minori este în principal inadmisibilă.

Totuși, s-a propus admiterea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarele nr. 2.309/107/2018 și 2.366/107/2018 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând identificarea mijlocului procesual prin care instanța penală se poate pronunța asupra unei cereri de constatare a caracterului nelegal al privării de libertate și, în consecință: „În situația nepronunțării organelor judiciare penale competente în legătură cu legalitatea măsurilor preventive privative de libertate dispuse în cursul procesului penal, prin actele procesuale prevăzute de lege, conform art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, se poate stabili acest caracter pe calea contestației la executare întemeiată pe prevederile art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Codul de procedură penală”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 11/2019

 

Prin Decizia nr. 11/2019, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală, în dosarele nr. 2.309/107/2018 și nr. 2.366/107/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „în aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, în situația în care instanța care a pronunțat hotărârea definitivă de achitare nu s-a pronunțat cu privire la caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat, se poate stabili acest caracter pe calea contestației la executare întemeiată pe prevederile art. 598 alin. (1) lit. d) sau art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală”.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că, în aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat prin hotărâre definitivă nu se poate stabili pe calea contestației la executare întemeiată pe prevederile art. 598 alin. (1) lit. d) sau art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 11/2019 (M. Of. nr. 613/24.07.2019): Art. 539 („Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate”) alin. (2) Codul de procedură penală was last modified: septembrie 6th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii