Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 10/2018 (M. Of. nr. 894/24.10.2018): Art. 2 lit. b) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 10/2018

(M. Of. nr. 894 din 24 octombrie 2018)

Complet DCD/P Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive Art. 2 lit. b) și art. 16 alin. (1) În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie o operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 și intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. (1) din același act normativ, dacă este efectuată în cadrul unei activități de import, export ori intermediere de produse.

Totuși, procurarea acestor produse de către consumatorul final efectuată exclusiv pentru consumul propriu, nu constituie operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) și nu intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011

 

În M. Of. nr. 894 din 24 octombrie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 10/2018 referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011. În acest context, Înalta Curte a stabilit că procurarea produselor susceptibile să producă efecte psihoactive constituie o operațiune în sensul art. 2 lit. d) din actul normativ mai sus menționat, dacă se efectuează în cadrul unei activități de import, export ori intermediere de produse. Totuși, procurarea acestor produse de către consumatorul final pentru consumul propriu, nu constituie operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) și nu intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 2 lit. b).  din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive

„În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

b) operator – persoana fizică sau juridică care, coordonând direct ori prin interpuși, efectuează sau intenționează să efectueze operațiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracții, condiționare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piață, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare depozitare, manipulare sau orice altă activitate legală de import, export ori intermediere de produse, denumite în continuare operațiuni cu produse”.

 

Art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive

„(1) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

 

Referitor la modul în care instanțele judecătorești au înțeles să interpreteze și să aplice dispozițiile legale ce formează obiectul dezlegării chestiunii de drept, se remarcă existența a trei opinii opinii divergente, astfel: o opinie majoritară, o opinie minoritară și o opinie singulară.  

– Conform opiniei majoritare, activitatea de procurare ca modalitate alternativă a operațiunii cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive privește procurarea unor astfel de substanțe în orice împrejurare și cu orice titlu, inclusiv de către consumatorul final al produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive;

– Potrivit altui punct de vedere, acțiunea de „procurare” prevăzută de art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011, nu vizează ipoteza în care consumatorul final achiziționează sau obține produsele interzise de acest act normativ, iar activitatea de procurare, ca modalitate alternativă a operațiunii cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, se referă la procurare ca activitate legală de import, export ori intermediere de produse;

– În fine, în mod singular s-a susținut că se impune respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării, întrucât ÎCCJ a statuat asupra chestiunii de drept, prin Decizia nr. 25/2015, reținându-se că „subiect activ al infracțiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, poate fi orice persoană fizică sau juridică”.

 

Punctul de vedere al procurorului general al PÎCCJ

 

Potrivit concluziilor scrise transmise prin Adresa nr. 1.126/C/1.080/III-5/2018, PÎCCJ a considerat că prin sesizarea Înaltei Curți nu se urmărește lămurirea unei chestiuni de principiu, ci se tinde la soluționarea fondului cauzei de către instanța supremă, astfel încât condițiile ca întrebarea adresată instanței supreme să constituie o problemă de drept, iar rezolvarea ce se solicită a-i fi dată de către Înalta Curte de Casație și Justiție să fie una de principiu nu sunt îndeplinite.

Astfel, PÎCCJ a solicitat respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prin care să se dea o rezolvare de principiu chestiunii de drept.

 

Raportul asupra dezlegării chestiunii de drept

 

În opinia judecătorului-raportor, sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava este admisibilă, sens în care au fost reținute următoarele:

– Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie o operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, și intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. (1) din același act normativ în ipoteza în care este efectuată în cadrul unei activități de import, export ori intermediere de produse.

– Totuși, procurarea acestor produse de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, și nu intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. (1) din același act normativ.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 10/2018

 

Prin Decizia nr. 10/2018, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis recursul formulat de Curtea de Apel Suceava – Secția penală și pentru cauze cu minori, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „Dacă activitatea de procurare, ca modalitate alternativă a operațiunii cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, astfel cum această noțiune este definită de art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 și incriminată la art. 16 din aceeași lege, se referă la procurare ca activitate legală de import, export ori intermediere de produse sau privește procurarea unor astfel de produse în orice împrejurare și cu orice titlu, inclusiv de către consumatorul final al produselor susceptibile a avea efecte psihoactive”.

Înalta Curtea a stabilit că „în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie o operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 și intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. (1) din același act normativ în ipoteza în care este efectuată în cadrul unei activități de import, export ori intermediere de produse”.

Pe de altă parte, „procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operațiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 și nu intră sub incidența dispozițiilor art. 16 alin. (1) din același act normativ”.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 10/2018 (M. Of. nr. 894/24.10.2018): Art. 2 lit. b) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.