Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 80/2018 (M. Of. nr. 1080/20.12.2018): Art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei de compensare

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 80/2018

(M. Of. nr. 1080 din 20 decembrie 2018)

Complet DCD/C Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Art. 21 alin. (6) În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, în forma anterioară modificării acesteia prin O.U.G. nr. 98/2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2017, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei de compensare se realizează prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și categoriei de folosință la data preluării acestuia, prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 nefiind aplicabile.

De asemenea, dispozițiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, în forma modificată și completată prin O.U.G. nr. 98/2016, se aplică și cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect decizii de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii modificate.

 

În M. Of. nr. 1080 din 20 decembrie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 80/2018 referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

„(6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naționale și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

 

Referitor la chestiunea de drept ce face obiectul dezbaterii, instanțele naționale au exprimat mai multe puncte de vedere diferite, între care amintim următoarele:

– Într-o primă interpretare, majoritară, s-a considerat că evaluarea imobilului care face obiectul deciziei de compensare se realizează în considerarea situației juridice, a caracteristicilor tehnice și categoriei de folosință a imobilului de la data preluării acestuia, și nu a celor actuale, de la momentul emiterii deciziei de compensare;

– Într-o altă opinie, minoritară, evaluarea imobilului care face obiectul deciziei de compensare se realizează în considerarea situației juridice, a caracteristicilor tehnice și categoriei de folosință a imobilului de la data emiterii deciziei;

– Dintr-o altă perspectivă, s-a a apreciat că dispozițiile art. 4 raportate la art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 98/2016, nu se aplică și deciziilor de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii și aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

– Dintr-un alt punct de vedere, aceste dispoziții legale se aplică și deciziilor de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii și aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

 

La nivelul instanței de contencios constituțional au fost identificate mai multe decizii referitoare la constituționalitatea dispozițiilor  art. 4 din Legea nr. 165/2013, dintre care trei decizii de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate.

De asemenea, instanța de contencios constituțional s-a pronunțat, în repetate rânduri, în sensul respingerii excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013.

 

Raportul asupra dezlegării chestiunii de drept

 

În opinia judecătorului-raportor, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia, prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 nefiind aplicabile.

De asemenea s-a apreciat că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 98/2016, prin raportare la art. 4 din Legea nr. 165/2013, acestea se aplică și deciziilor de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii modificate și aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 80/2018

 

Prin Decizia nr. 80/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curtea a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în forma anterioară modificării acesteia prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2017:

Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei de compensare se realizează prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și categoriei de folosință la data preluării acestuia, prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 nefiind aplicabile.

Dispozițiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016, se aplică și cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect decizii de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii modificate”.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 80/2018 (M. Of. nr. 1080/20.12.2018): Art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei de compensare was last modified: ianuarie 8th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.