Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 72/2018 (M. Of. nr. 85/4.02.2019): Art. 102 alin. (1) teza I și a II-a din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 72/2018

(M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2019)

Complet DCD/C Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Art. 102 alin. (1) teza I și a II-a În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 102 alin. (1) teza I și a II-a din Legea nr. 85/2014, cererile de admitere a creanțelor, formulate de creditorii cu creanțe anterioare datei de deschidere a procedurii, alții decât salariații, trebuie să fie depuse la tribunal în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii și înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului.

 

În M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 72/2018 referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 102 alin. (1) teza I și a II-a din Legea nr. 85/2014.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că în interpretarea respectivelor dispoziții, cererile de admitere a creanțelor, formulate de creditorii cu creanțe anterioare datei de deschidere a procedurii, alții decât salariații, trebuie să fie depuse la tribunal în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii și înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 102 alin. (1) teza I și a II-a din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

„(1) Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; cererile de admitere a creanțelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. Sunt creanțe anterioare și creanțele bugetare stabilite printr-o decizie de impunere întocmită ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, organele de inspecție fiscală vor efectua inspecția fiscală pe baza analizei de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanței, conform evidențelor proprii, în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanței inițiale, dacă este cazul”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

 

În ceea ce privește modul în care instanțele judecătorești au înțeles interpreteze și să aplice dispozițiile ce formează obiectul dezlegării chestiunii de drept, se remarcă existența jurisprudenței divergente la nivelul instanțelor judecătorești.

Astfel, din punctul de vedere al Secției a II-a civile din cadrul Curții de Apel Alba Iulia s-a opinat că acea cerere de admitere a creanțelor poate fi depusă și la administratorul judiciar, cu condiția dovedirii că înregistrarea s-a realizat în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii. De asemenea, această opinie a fost susținută și de judecătorii-sindici din cadrul Tribunalului Sibiu.

Pe de altă parte, Tribunalul Hunedoara a apreciat că cererea depusă la administratorul judiciar în termenul fixat, dar nedepusă la tribunal nu poate fi considerată în termen decât în cazul admiterii unei cereri de repunere în termenul de depunere a respectivei declarații. Mai mult, din perspectiva Curții de Apel Bacău și a instanțelor arondate, cererea de admitere a creanțelor se depune numai la tribunal, iar cererea de admitere a creanțelor depusă la administratorul judiciar în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii, dar nedepusă în termen la tribunal nu este considerată a fi formulată în termen. În ceea ce privește Curtea de Apel Iași, opinia majoritară exprimată este în sensul că declarația de admitere a creanței se depune obligatoriu la tribunal, opțional și la administratorul/lichidatorul judiciar.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

 

La nivelul Curții Constituționale, nu a fost identificată jurisprudență referitoare la chestiunea de drept ce face obiectul dezbaterii.

 

Punctul de vedere al Procurorului General al PÎCCJ

 

Prin Adresa nr. 1.378/C/1843/III-5/2.028 din 5 iulie 2018, Ministerul Public – PÎCCJ a comunicat că la nivelul Secției judiciare – Serviciul judiciar civil, nu s-a verificat și nu se verifică practica judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii.

 

Raportul asupra chestiunii de drept  

 

Potrivit raportului întocmit în cauză, s-a constatat că sunt îndeplinite cumulativ condițiile de admisibilitate pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, concluzionându-se că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 102 alin. (1) teza I și a II-a din Legea nr. 85/2014, cererea de admitere a creanțelor poate fi depusă și la administratorul judiciar, însă, pentru a fi considerată ca fiind formulată în termenul-limită fixat în hotărârea de deschidere a procedurii, trebuie înregistrată în registrul aflat la grefa tribunalului în cadrul acestui termen.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 72/2018

 

Prin Decizia nr. 72/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis  sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 2.168/88/2016/a1, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:

„în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 102 alin. (1) teza I și a II-a din Legea nr. 85/2014, cererile de admitere a creanțelor, formulate de creditorii cu creanțe anterioare datei de deschidere a procedurii, alții decât salariații, trebuie să fie depuse la tribunal în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii și înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 72/2018 (M. Of. nr. 85/4.02.2019): Art. 102 alin. (1) teza I și a II-a din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență was last modified: aprilie 2nd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.