Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 69/2018 (M. Of. nr. 1037/06.12.2018): Art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii”

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 69/2018

(M. Of. nr. 1037 din 6 decembrie 2018)

Complet DCD/C Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Art. 169^1 alin. (3) Sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.

 

În M. Of. nr. 1037 din 6 decembrie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 69/2018 referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că această sintagmă se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept  

 

Art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

„(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

În ceea ce privește modul în care instanțele judecătorești au înțeles să se raporteze la dispozițiile legale ce formează obiectul dezlegării chestiunii de drept, se remarcă existența practicii judiciare neunitare. Astfel, au fost prununțate soluții după cum urmează:

– atât în sensul că sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010;

– atât în sensul că se are în vedere legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie al beneficiarului. 

 

Jurisprudența Curții Constituționale

La nivelul Curții Constituționale, nu a fost identificată jurisprudență relevantă în cauză.

 

Punctul de vedere al procurorului general al PÎCCJ

Prin Adresa nr. 1.826/C/2.549/III-5/2018, Ministerul Public a comunicat că, la nivelul Secției judiciare – Serviciul judiciar civil, nu se verifică, în prezent, practică judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul sesizării.

 

Raportul asupra dezlegării chestiunii de drept

În primul rând, se remarcă faptul că în respectiva cauză au fost întocmite două rapoarte, potrivit dispozițiilor art. 520 alin. (8)-(9) din Codul de procedură civilă.

Potrivit unuia dintre rapoarte, s-a apreciat că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile de admisibilitate pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, potrivit dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, fiind necesară promovarea unui recurs în interesul legii. De asemenea, pentru ipoteza în care se va constata că sesizarea îndeplinește cerințele prescrise de lege, s-a propus admiterea sesizării, în sensul că sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” are în vedere legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie al beneficiarului.

Conform celuilalt raport, sesizarea este admisibilă, iar sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 69/2018

Prin Decizia nr. 69/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, introdus prin Legea nr. 192/2015 pentru completarea acestei legi, sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 69/2018 (M. Of. nr. 1037/06.12.2018): Art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” was last modified: martie 26th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.