Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 49/2018 (M. Of. nr. 838/2.10.2018): Art. 3^1 alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015 – stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare pentru personalul încadrat în direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

 

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 49/2018 (M. Of. nr. 838 din 02 octombrie 2018) Complet DCD/C O.U.G. nr. 57/2015,  modificată prin O.U.G. nr. 43/2016 Art. 3^1 alin. (1) raportat la art. 3^1 alin. (1^3)     În interpretarea dispozițiilor art. 3^1 alin. (1), raportat la art. 3^1 alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare pentru personalul încadrat în direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului se raportează la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate financiar, și nu la nivel național.

 

În M. Of. nr. 838 din 02 octombrie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 49/2018 referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 3^1 alin. (1), raportat la art. 3^1 alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016. În acest sens, stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare pentru personalul încadrat în direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului se realizează raportat la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate financiar, iar nu la nivel național.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

 

La solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanțele naționale au identificat mai multe cauze vizând chestiunea de drept afaltă în dezbatere, sens în care s-au exprimat mai multe puncte de vedere. Astfel, s-au conturat următoarele orientări ale instanțelor naționale:

– Într-o opinie s-a susținut că, interpretarea dispozițiilor ce formează obiectul cauzei trebuie făcută în sensul că personalul plătit din fondurile publice din cadrul instituțiilor deconcentrate de același tip, subordonate consiliilor județene, beneficiază de nivelul maxim al salariului/indemnizației de încadrare al aceleiași categorii profesionale și familii ocupaționale, indiferent de ordonatorul de credite;

– Într-o altă interpretare, s-a considerat că, în situația derulării unuui raport de serviciu în cadrul unei instituții/autorități publice cu persnalitate juridică, cu patrimoniu propriu, cu buget propriu de venituri și cheltuieli, cu contabilitate proprie, conducătorul acesteia având calitatea de ordonator de credite [teza întâi a art. 3^1 alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015], nu se vor aplica dispozițiile art. 3^1 alin. (1);

– Pe de altă parte, din perspectiva Tribunalului București, salarizarea funcționarilor publici din cadrul instituțiilor publice deconcentrate de interes județean se face în mod unitar, la nivel național pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții conform art. 3^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015 la nivelul maxim aflat în plată în cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice; – De asemenea, unele instanțe naționale au comunicat jurisprudență ce nu vizează strict chestiunea de drept aflată în discuție, ci aspecte conexe ale acesteia, conținând opinii similare celor anterior prezentate.

 

Jurisprudența Curții Constituționale 

 

În urma verificărilor efectuate la nivelul Curții Constituționale s-a identificat Decizia nr. 794 din 15 decembrie 2016 (M. Of. nr. 1.029 din 21 decembrie 2016) prin care s-a constatat că dispozițiile art. 3^1 alin. (1^2) din O.U.G. nr. 57/2015 sunt neconstituționale, întrucât contravin principiului egalității în fața legii, consacrat prin art. 16 din Constituție, deoarece stabilesc că persoanele aflate în situații profesionale identice, dar care nu au obținut hotărâri judecătorești prin care să li se fi recunoscut majorări salariale, au indemnizații de încadrare diferite (mai mici) față de cei cărora li s-au recunoscut astfel de drepturi salariale prin hotărâri judecătorești, generând diferențe în stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare.

Astfel, Curtea a constatat că, în vederea egalizării prevăzute de art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015, „nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare”, care trebuie să includă și drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/definitive, urmează să se stabilească prin raportare la aceeași funcție, grad, gradație, vechime în muncă și în specialitate, aceleași condiții de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaționale, indiferent de instituție sau autoritate publică.

 

Raportul asupra chestiunii de drept 

 

Potrivit raportului întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, s-a arătat că, în interpretarea dispozițiilor art. 3^1 alin. (1), raportat la art. 3^1 alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare pentru personalul încadrat în direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului se raportează la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate financiar, și nu la nivel național.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 49/2018

 

Prin Decizia nr. 49/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 2.034/63/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curtea a stabilit faptul că „în interpretarea dispozițiilor art. 3^1 alin. (1), raportat la art. 3^1 alin. (13) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare pentru personalul încadrat în direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului se raportează la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate financiar, și nu la nivel național”.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 49/2018 (M. Of. nr. 838/2.10.2018): Art. 3^1 alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015 – stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare pentru personalul încadrat în direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.