Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 15/2018 (M. Of. nr. 302/4.04.2018): Art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale de către casa de pensii

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 15/2018

(M. Of. nr. 302 din 4 aprilie 2018)

 

 

Completul DCD/C Legea nr. 263/2010
(M. Of. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)
Art. 179 alin. (4) Recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale, în temeiul unei hotărâri judecătorești desființate în calea de atac, se poate face de către casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit, care constituie titlu executoriu.

 

În M. Of. nr. 302 din 4 aprilie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 15/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 1.793/93/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „interpretarea dispozițiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 263/2010)”.

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 179 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripție de 3 ani.

(2) În cazul prestațiilor de asigurări sociale, altele decât pensiile, recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de instituția care efectuează plata drepturilor de asigurări sociale.

(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum și casele de pensii sectoriale recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuți la alin. (2).

(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii și al caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. (…)”.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

În urma verificărilor efectuate se constată că instanța de contencios constituțional s-a pronunțat asupra constituționalității dispozițiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 cu privire la alte aspecte decât cele vizate de prezenta sesizare.

 

Raportul

Prin raportul întocmit, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, judecătorii-raportori au apreciat că dispozițiile art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 sunt aplicabile și în cazul recuperării sumelor achitate cu titlu de prestații de asigurări sociale, în temeiul unor hotărâri judecătorești desființate în căile de atac.

 

Decizia îCCJ (Complet DCD/C) nr. 15/2018

Prin Decizia nr. 15/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 1.793/93/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit că, în interpretarea dispozițiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale, în temeiul unei hotărâri judecătorești desființate în calea de atac, se poate face de către casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit, care constituie titlu executoriu.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 15/2018 (M. Of. nr. 302/4.04.2018): Art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale de către casa de pensii was last modified: mai 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.