Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 10/2018 (M. Of. nr. 464/5.06.2018): în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepțiunea Legii nr. 8/2006) nu intră și pensionarii sistemului pensiilor militare de stat

Abstract

As regards the activity conducted by the High Court of Cassation and Justice (Panel of the appeal
in the interest of the law), several decisions were published in June 2018 relating to: the Code of
criminal procedure and the Civil Code, the Code of civil procedure, the Code of fiscal procedure, the
Contentious Administrative Law no. 554/2004 and Law no. 241/2005 for the prevention and the
fight against tax evasion, as well as relating to the G.E.O. no. 195/2002 regarding the traffic
on public roads. Moreover, it was published another decision regarding: Law no. 550/2004 on
the organization and operation of the Romanian Gendarmerie, Law no. 121/1996 on the
organization and operation of the Military Fire Brigade Corps, G.O. no. 88/2001 on the
establishment, organization and operation of the community public services for emergency
situations, Law no. 188/1999 on the Civil Servants’ Statue, Law no. 80/1995 on the status of
military personnel.

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 10/2018

(M. Of. nr. 464 din  5 iunie 2018)

Complet DCD/C Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 (rep. M. Of. nr. 767 din 30 septembrie 2016) Dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, se interpretează în sensul că în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepțiunea acestei prevederi legale) nu intră și pensionarii sistemului pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare).

 

În M. Of. nr. 464 din 5 iunie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 10/2018 privind următoarea chestiune de drept: „Modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, în sensul dacă în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepțiunea acestei prevederi legale) intră și pensionarii sistemului pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare) sau nu”.

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (rep. M. Of. nr. 767 din 30 septembrie 2016):

„(1) Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizație lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (…)”.

Jurisprudența instanțelor naționale în materie 

La solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanțele de judecată, în majoritate, au comunicat hotărâri și/sau puncte de vedere referitoare la chestiunea de drept supusă dezlegării, din analiza cărora se desprind următoarele orientări jurisprudențiale și de opinie:

A) Într-o orientare, majoritară, s-a considerat că dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 nu sunt apte, prin ele însele, să conducă la acordarea dreptului prevăzut de acest act normativ pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat. Doar ulterior, prin modificările aduse Legii nr. 8/2006 (Legea nr. 83/2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 4 mai 2016), acest drept a fost recunoscut și în favoarea pensionarilor beneficiari ai unor pensii militare de stat, conform art. 91, devenit ulterior art. 10.

B) Într-o altă orientare s-a apreciat că dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 se aplică și pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat, începând de la data intrării în vigoare a legii.

 

Raportul asupra chestiunii de drept 

Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, au fost propuse două variante de soluție – una de inadmisibilitate a sesizării și alta, în subsidiar, pe fondul problemei supuse dezbaterii, potrivit căreia dispozițiile legale ce fac obiectul sesizării se interpretează în sensul că în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepțiunea acestei prevederi legale) nu intră și pensionarii sistemului pensiilor militare de stat, reglementat de Legea nr. 223/2015.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 10/2018

Prin Decizia nr. 10/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă în Dosarul nr. 984/109/2016.

Înalta Curte a stabilit faptul că dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, se interpretează în sensul că în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepțiunea acestei prevederi legale) nu intră și pensionarii sistemului pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare).

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 10/2018 (M. Of. nr. 464/5.06.2018): în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepțiunea Legii nr. 8/2006) nu intră și pensionarii sistemului pensiilor militare de stat was last modified: iulie 10th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.