Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 65/2020 (M. Of. nr. 37/13.01.2021): Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare pot cumula majorările de 75% pentru activitatea desfășurată în zile de repaus, de sărbători legale sau în zile în care nu se lucrează cu drepturile aferente muncii suplimentare

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Sumar
Decizia ÎCCJ  nr. 65/2020

(M. Of. nr. 37 din 13 ianuarie 2021)

Complet DCD Art. 8 și art. 10 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din O.U.G.  nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și (6) din Legea nr. 79/2018, art. 112 C. mun. Este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiași funcționari peste programul normal de lucru, doar pentru orele efectiv lucrate ce depășesc durata normală a timpului de lucru potrivit art. 112 din Codul muncii.

În M. Of. nr. 37 din 13 ianuarie 2021 a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 65/2020 referitoare la interpretarea și aplicarea prevederilor art. 8 și art. 10 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și (6) din Legea nr. 79/2018.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiași funcționari peste programul normal de lucru, doar pentru orele efectiv lucrate ce depășesc durata normală a timpului de lucru potrivit art. 112 din Codul muncii.

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 8 și art. 10 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2017

Art. 8

Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, în anul 2018, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora”.

Art. 10 alin. (3)

(3) Prin excepție de la prevederile art. 8, în anul 2018, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție cuvenit(ă).

Art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 103/2013

„(5) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1), pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă o majorare de 75% din baza de calcul prevăzută la alin. (4) ”.

Art. IV alin. (1) și (6) din Legea nr. 79/2018

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuții pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum și de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plătește cu o majorare de 75% din solda de funcție/salariul de funcție, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.

(…)

(6) În anul 2018, dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017, care se aplică în mod corespunzător.”

Art. 112 din Codul muncii

„(1) Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână.”


Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 65/2020
Prin Decizia nr. 65/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis  sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ si fiscal, în dosarul nr. 31.418/3/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile. Astfel, Înalta Curte a stabilit că, „în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 8 și art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și (6) din Legea nr. 79/2018, este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiași funcționari peste programul normal de lucru, doar pentru orele efectiv lucrate ce depășesc durata normală a timpului de lucru potrivit art. 112 din Codul muncii”.
DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 65/2020 (M. Of. nr. 37/13.01.2021): Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare pot cumula majorările de 75% pentru activitatea desfășurată în zile de repaus, de sărbători legale sau în zile în care nu se lucrează cu drepturile aferente muncii suplimentare was last modified: februarie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.