Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 27/2020 (M. Of. nr. 536/23.06.2020): Art. 997 din Codul de procedură civilă şi art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Acte normative Articole Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 27/2020

(M. Of. nr. 536 din 23 iunie 2020)

Complet DCD  

Codul de procedură civilă

 

Art. 997 Procedura ordonanței președințiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică.
Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare Art. 53 alin. (2)

 

În M. Of. nr. 536 din 23 iunie 2020 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 27/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 997 din Codul de procedură civilă și art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că procedura ordonanței președințiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 997 din Codul de procedură civilă

Art. 997 – Condiții de admisibilitate

(1) Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2) Ordonanța este provizorie și executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului.

(3) La cererea reclamantului, instanța va putea hotărî ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea unui termen.

(4) Ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului.

(5) Pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt.

 

Art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016

(2) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea executării contractului.

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 27/2020

Prin Decizia nr. 27/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov – Secția civilă, în Dosarul nr. 504/119/2019, și a constatat că, în aplicarea dispozițiilor art. 997 din Codul de procedură civilă și art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că procedura ordonanței președințiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 27/2020 (M. Of. nr. 536/23.06.2020): Art. 997 din Codul de procedură civilă și art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 was last modified: august 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.