Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 16/2020 (M. Of. nr. 534/22.06.2020): Codul de procedură civilă şi Legea nr. 241/2006

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 16/2020

(M. Of. 534 din 22 iunie 2020)

Complet DCD Codul de procedură civilă;

Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată

 

Art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din același text normativ și la art. 31 alin. (1) teza finală și art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată

 

Factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, emisă pe numele unei asociații de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor și asociație, calificat ca fiind colectiv, este titlu executoriu.

 

În M. Of. nr. 534 din 22 iunie 2020 s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 16/2020 prin care s-a dezbătut sesizarea referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din același text normativ și la art. 31 alin. (1) teza finală și art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3

Încuviințarea executării silite

Art. 666.

(5) Instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite numai dacă:

2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întrunește toate condițiile de formă cerute de lege sau alte cerințe în cazurile anume prevăzute de lege;

 

Art. 31 alin. (1) teza finală și art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată

Art. 31 – (1) Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.

[…]

(17) Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare constituie titlu executoriu.

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 16/2020

Prin Decizia nr. 16/2020, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizarea formulată de Tribunalul Tulcea – Secția civilă, de contencios administrativ și fiscal privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit faptul că factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, emisă pe numele unei asociații de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor și asociație, calificat ca fiind colectiv, este titlu executoriu.

 
DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 16/2020 (M. Of. nr. 534/22.06.2020): Codul de procedură civilă și Legea nr. 241/2006 was last modified: august 19th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.