Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 36/2015: art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic și art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010. Ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 36/2015 Complet DCD/CAF Cod silvic Art. 97 alin. (1) lit. b) Pentru acordarea compensațiilor prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic și de art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2010, trebuie să existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul de stat și să fie adoptate normele metodologice ulterioare, în condițiile art. 5 din O.G. nr. 14/2010
O.G. nr. 14/2010 Art. 4 lit. s) pct. 4

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro), în ședința din 23 noiembrie 2015, Înalta Curte s-a reunit pentru a dezbate cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic coroborat cu art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 861/2009 prin raportare la art. 4 lit. s) pct. 4 coroborat cu art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 14/2010.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 97 alin. (1) lit. b) Cod silvic

În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, statul alocă anual de la buget, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, sume pentru:

(…)

b) acordarea unor compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă”.

Art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010

Guvernul este abilitat să acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 1 în următoarele domenii:

(…)

s) activități de dezvoltare rurală:

(…)

4. plăți Natura 2000 și plăți aferente Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 36/2015

Prin Decizia nr. 36/2015, ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, prin Încheierea din data de 29 aprilie 2015 pronunțată în dosarul nr. 3178/62/2014.

ÎCCJ a stabilit faptul că pentru acordarea compensațiilor prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic și de art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2010, trebuie să existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul de stat și să fie adoptate normele metodologice ulterioare, în condițiile art. 5 din O.G. nr. 14/2010.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul ÎCCJ (www.scj.ro).

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 36/2015: art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic și art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010. Ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli was last modified: July 6th, 2016 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.