Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 36/2015: art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic și art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010. Ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 36/2015 Complet DCD/CAF Cod silvic Art. 97 alin. (1) lit. b) Pentru acordarea compensațiilor prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic și de art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2010, trebuie să existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul de stat și să fie adoptate normele metodologice ulterioare, în condițiile art. 5 din O.G. nr. 14/2010
O.G. nr. 14/2010 Art. 4 lit. s) pct. 4

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro), în ședința din 23 noiembrie 2015, Înalta Curte s-a reunit pentru a dezbate cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic coroborat cu art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 861/2009 prin raportare la art. 4 lit. s) pct. 4 coroborat cu art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 14/2010.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 97 alin. (1) lit. b) Cod silvic

În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, statul alocă anual de la buget, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, sume pentru:

(…)

b) acordarea unor compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă”.

Art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010

Guvernul este abilitat să acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 1 în următoarele domenii:

(…)

s) activități de dezvoltare rurală:

(…)

4. plăți Natura 2000 și plăți aferente Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 36/2015

Prin Decizia nr. 36/2015, ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, prin Încheierea din data de 29 aprilie 2015 pronunțată în dosarul nr. 3178/62/2014.

ÎCCJ a stabilit faptul că pentru acordarea compensațiilor prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic și de art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2010, trebuie să existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul de stat și să fie adoptate normele metodologice ulterioare, în condițiile art. 5 din O.G. nr. 14/2010.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul ÎCCJ (www.scj.ro).

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 36/2015: art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic și art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010. Ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii