Neconstituționalitate: Art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii cu privire la suspendarea CIM din inițiativa angajatorului (M. Of. nr. 431/17.06.2015)

Decizia CCR Actul normativ Articol
D.C.C. nr. 279/2015
(M. Of. nr. 431 din 17 iunie 2015):
neconstituționalitate
Codul muncii Art. 5 alin. (1) lit. b) teza I

 

În M. Of. nr. 431 din 17 iunie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 279/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul muncii.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 52 alin. (1) lit. b) Codul muncii prevede: „(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: […]

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești”.

 

D.C.C. nr. 279/2015

Prin Decizia nr. 279/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 1.824/111/2014 al Tribunalului Bihor – Secția I civilă și a constatat că dispozițiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii sunt neconstituționale.

 

Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 279/2015

Prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Codul muncii, excepție ridicată în același dosar al Tribunalului Bihor – Secția I civilă.

DOWNLOAD NEWS ARTICLE

Neconstituționalitate: Art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii cu privire la suspendarea CIM din inițiativa angajatorului (M. Of. nr. 431/17.06.2015) was last modified: octombrie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii