Codul muncii – modificări (O.U.G. nr. 26/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul muncii O.U.G. nr. 26/2019

(M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019)

introduce: art. 147^1

 

În M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

O.U.G. nr. 26/2019 modifică următoarele acte normative.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (rep. M. Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015; cu modif. ult.);

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.);

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rep. M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.);

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (rep. M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, completarea adusă Codului muncii, prin O.U.G. nr. 26/2019:

Art. 147^1 din Codul muncii (introdus prin O.U.G. nr. 26/2019)

Noua reglementare

După art. 147 din Codul muncii, se introduce un nou articol, art. 147^1, cu următorul conținut:

„(1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare, «in vitro», beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:

a) 1 zi la data efectuării puncției ovariene;

b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.

(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) va fi însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii”.

 

Codul muncii – modificări (O.U.G. nr. 26/2019) was last modified: mai 6th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.