Codul muncii – modificări (Legea nr. 93/2019)

👍Vezi aici: Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă – modificări (Legea nr. 93/2019)
Actul modificat Actul modificator Sumar
 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

(rep. M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif. ult.)

 

   

 

Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 354 din 8 mai 2019)

modifică: art. 56 alin. (1) lit. c)

introduce: art. 56 alin. (4)

 

În M. Of. nr. 354 din 8 mai 2019, s-a publicat Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, respectivul act normativ modifică, în mod indirect, următoarele acte normative:

Codul muncii (rep. M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif. ult.);

– Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (rep. M. Of. nr. 498 din 7 august 2013; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Codului muncii.

 

Art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii (modificat prin Legea nr. 93/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 56 alin. (1), lit. c) prevedea:

(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

(…)

c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 56 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

(…)

c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II;”.

 

Art. 56 alin. (4) din Codul muncii (introdus prin Legea nr. 93/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 56, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menținut în aceeași funcție maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul muncii – modificări (Legea nr. 93/2019) was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.