Codul fiscal modificat prin O.G. nr. 4/2015. Prezentare generală

În M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015, s-a publicat O.G. nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modif. ult.).

Prin respectiva ordonanță se aduc modificări cu privire la dispozițiile generale, la impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată și la contribuțiile sociale obligatorii.

În continuare vom prezenta pe scurt prevederile O.G. nr. 4/2015. Modificările aduse prin respectiva ordonanță Codului fiscal, prezentate detaliat, vor face obiectul unor articole viitoare.

Articolele din Codul fiscal modificate de O.G. nr. 4/2015

Titlul I intitulat „Dispoziții generale” (art. 11)

În cadrul Titlului I („Dispoziții generale”) se modifică, la Capitolul IV („Reguli de aplicare generală”) art. 11, articol care conține prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal.

Titlul III intitulat „Impozitul pe venit” (art. 461, 55, 551, 681, 711, 82 și 94)

În cadrul Titlului III („Impozitul pe venit”) la Capitolul II („Venituri din activități independente”) se introduce un nou articol, art. 461, privitor la veniturile scutite.

La Capitolul III („Venituri din salarii”) se modifică art. 55, care definește veniturile din salarii și se introduce un nou art. 551 referitor la veniturile scutite.

La Capitolul VI („Venituri din pensii”) se modifică art. 681 privind veniturile neimpozabile.

La Capitolul VII („Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură”): se introduce art. 711, privind veniturile scutite.

La Capitolul X („Venitul net anual impozabil”) art. 82 privitor la stabilirea plăților anticipate de impozit, se modifică prin introducerea unui nou alineat, alin. (11).

La Capitolul XIV: („Dispoziții tranzitorii și finale”) art. 94 privind dispozițiile tranzitorii se modifică prin introducerea a două noi alineate, alin. (20) și (21).

Titlul VI intitulat „Taxa pe valoarea adăugată” (art. 1501, 1512, 153, 1551, 1563)

În cadrul Titlului VI („Taxa pe valoarea adăugată”) La Capitolul XI („Persoanele obligate la plata taxei”) se introduce art. 1501, intitulat „Persoana obligată la plata taxei pentru achiziții intracomunitare” și se modifică art. 1512, articol ce privește răspunderea individuală și în solidar pentru plata taxei.

La Capitolul XII („Obligații”), se modifică mai multe articole: art. 153 privind înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, art. 154, care conține prevederi generale referitoare la înregistrare, art. 1551 referitor la alte documente și art. 1563, privind decontul special de taxă și alte declarații.

Titlul IX2 intitulat „Contribuții sociale obligatorii” (art. 29620)

În cadrul Titlului IX2 („Contribuții sociale obligatorii”), se introduce un nou capitol, Capitolul I1 intitulat „Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”, care cuprinde art. 29620 modificat, articol care conține prevederi speciale.

Alte prevederi ale O.G. nr. 4/2015

O.G. nr. 4/2015, mai prevede faptul că ori de câte ori prin alte acte normative se face trimitere la art. 151 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, trimiterea se consideră a fi făcută la art. 1501 din respectiva lege.

De asemenea, în ceea ce privește intrarea în vigoare, respectiva ordonanță stabilește faptul că dispozițiile cu privire la art. 11, 461, 55, 551, 681, 711, 82, 94 și 1563 intră în vigoare la data de 1 februarie 2015.

În schimb, prevederile art. 1501, 1512, 153, 154 și 1551, precum și prevederile privind trimiterea la art. 1501 intră în vigoare la data intrării în vigoare a prevederilor art. III pct. 8 din O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 957 din 30 decembrie 2014, și anume la 45 de zile de la data publicării acesteia din urmă în Monitorul Oficial.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul fiscal modificat prin O.G. nr. 4/2015. Prezentare generală was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.