Codul fiscal – modificări (Legea nr. 209/2017)

Abstract

In November 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as Law
no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, The National Education Law no. 1/2011, Law no.
550/2004 on the organization and functioning of the Romanian Gendarmerie, Law no. 263/2010 on
the public pension unitary system, G.E.O. no. 6/2009 on the establishment of the guaranteed
minimum social pension, Law no. 411/2004 on privately managed pension funds, G.E.O. no.
9/2017 regarding certain budgetary measures in the year 2017, the extension of certain deadlines, as
well as the amendment and supplement of certain legal acts, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave
and child care monthly allowance, Law no. 196/2016 regarding the minimum inclusion income,
Law no. 223/2015 on state military pensions, Law no. 62/2011 on social dialogue.
Moreover, several legal acts were issued, such as: OMJ no. 2792/2017 on the approval of the
Regulation on the organization and development of the exam or contest to acquire the capacity as
trainee notary, Law no. 207/2017 on the approval of the G.E.O. no. 56/2017 regarding the
supplement of art. II of Law no. 152/2017 on the approval of the G.E.O. no. 99/2016 regarding
certain measures for the remuneration of the staff paid from public funds, the extension of certain
deadlines, as well as certain fiscal and budgetary measures, Decision of the Constitutional Court
of Romania no. 2/2017 on the enforcement of the service procedure by publication in the
proceedings before the Constitutional Court, the Regulation on the organization and development of
the exam or contest to acquire the capacity as trainee notary of 19 October 2017, approved by the
OMJ no. 2792/2017, Government Decision no. 788/2017 to supplement the Government
Decision no. 294/2015 on the approval of the National Program for cadastre and land register
2015-2023, Decision no. 3/2007 of the Congress of the National Union of Insolvency
Practitioners from Romania regarding the approval of the Status on the organization and exercise
of the profession of insolvency practitioner and of the Code of professional ethics and discipline of the
National Union of Insolvency Practitioners from Romania.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul fiscal
(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015)
Legea nr. 209/2017
(M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017)

– modifică: art. 456 alin.(2), lit. a), art. 464 alin. (2), lit. i)

– introduce: art. 456 alin. (1) lit. x), art. 464 alin. (1), lit. z), art. 464 alin. (2), lit. s) 

În M. Of. nr.875 din 7 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 209/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 209/2017.

Art. I din Legea nr. 209/2017

Potrivit art. I, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Art. 456 alin. (1), lit. x) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 209/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 456 alin. (1), după lit. w) se introduce o nouă literă, lit. x), cu următorul cuprins:

„x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice”. 

Art. 456 alin.(2), lit. a)  din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 209/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 456 alin.(2), lit. a) prevedea:

„a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 456 alin.(2), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x);”.

Art. 464 alin. (1), lit. z) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 209/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 464 alin. (1), după lit. y) se introduce o nouă literă, lit. z), cu următorul cuprins:

„z) suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice”. 

Art. 464 alin. (2), lit. i)  din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 209/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 464 alin. (2), lit. i) dispunea:

„i) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 464 alin. (2), lit. i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„i) terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;”.

Art. 464 alin. (2), lit. s) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 209/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 464 alin. (2), după lit. r) se introduce o nouă literă, lit. s), cu următorul cuprins:

„s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcție de suprafața afectată și de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziția publicului pentru vizitare, precum și instituțiilor specializate pentru cercetare”. 

Art. II din Legea nr. 209/2017

Art. II stabilește faptul că prin derogare de la dispozițiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Art. III din Legea nr. 209/2017

Conform art. III, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV din Legea nr. 209/2017

În art. IV se prevede faptul că începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (3) al articolului 41 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul fiscal – modificări (Legea nr. 209/2017) was last modified: decembrie 19th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.