Codul fiscal – modificări (Legea nr. 179/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul fiscal Legea nr. 179/2019

(M. Of. nr. 829 din 11 octombrie 2019)

modifică: art. 7 pct. 15

 

În M. Of. nr. 829 din 11 octombrie 2019, s-a publicat Legea nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă Codului fiscal:

Art. 7 („Definiții ale termenilor comuni”) pct. 15 Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 179/2019)

Vechea reglementare

Potrivit art. 7 pct. 15 prevedea:

„În înțelesul prezentului cod, cu excepția titlurilor VII și VIII, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

15. franciza – sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 pct. 15 din Codul fiscal se modifică și va avea următorul conținut:

„În înțelesul prezentului cod, cu excepția titlurilor VII și VIII, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

15. franciza – un sistem de comercializare a produselor și/sau al serviciilor și/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic și financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul și impune obligația de a exploata o afacere în conformitate cu conceptul francizorului; acest drept autorizează și obligă pe francizat, în schimbul unei contribuții financiare directe sau indirecte, să utilizeze mărcile de produse și/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum și însemne ale comercianților, beneficiind de un aport continuu de asistență comercială și/sau tehnică din partea francizorului, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți în acest scop;”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Codul fiscal – modificări (Legea nr. 179/2019) was last modified: noiembrie 12th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.