Codul fiscal – modificări (Legea nr. 172/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)

 

   

 

Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 815 din 8 octombrie 2019)

modifică:  art. 270 alin. (3) lit. b), art. 316 alin. (9), art. 316 alin. (11) lit. h);

abrogă: art. 270 alin. (4) lit. c).

 

În M. Of. nr. 815 din 8 octombrie 2019, s-a publicat Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Art. 270 alin. (3) lit. b) din O Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 172/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 270 alin. (3), lit. b) prevedea:

„(3) Următoarele operațiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1):

(…)

b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 270 alin. (3), lit. b) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(3) Următoarele operațiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1):

(…)

b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite, cu excepția situației în care sunt transferate bunuri imobile de o persoană impozabilă unei instituții publice în scopul stingerii unei obligații fiscale restante;”.

 

Art. 270 alin. (4) lit. c) din O Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (abrogat prin Legea nr. 172/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 270 alin. (4), lit. c) prevedea:

„(4) Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele operațiuni:

(…)

c) preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziționate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 305 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operațiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parțial la data achiziției”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 270 alin. (4), lit. c) se abrogă.

 

Art. 316 alin. (9) din O Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 172/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 316, alin. (9) prevedea:

„(9) Persoana impozabilă trebuie să emită o autofactură, în termenul prevăzut la alin. (15), pentru fiecare transfer efectuat în alt stat membru, în condițiile prevăzute la art. 270 alin. (10), și pentru fiecare operațiune asimilată unei achiziții intracomunitare de bunuri efectuate în România în condițiile prevăzute la art. 273 alin. (2) lit. a)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 316, alin. (9) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal”.

 

Art. 316 alin. (11) lit. h) din O Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 172/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 316 alin. (11), lit. h) prevedea:

„(11) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

(…)

h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al președintelui A.N.A.F. se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 316 alin. (11), lit. h) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(11) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

(…)

h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Codul fiscal – modificări (Legea nr. 172/2019) was last modified: noiembrie 12th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.