Codul fiscal – modificări (Legea nr. 136/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul fiscal
(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)
Legea nr. 136/2017
(M. Of. nr. 440 din data de 14 iunie 2017)
– modifică: 423 alin. (3)

– introduce: art. 4481 și 4482

În M. Of. nr. 440 din data de 14 iunie 2017, a fost publicată Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codul fiscal prin Legea nr. 136/2017.

Art. 423 alin. (3) din Codul fiscal (modificată prin Legea nr. 136/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 423 alin. (3) prevedea faptul că:

„(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat au obligația să asigure ca marcajele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticlă, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze marcajul”.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 423 alin. (3) dispune următoarele:

Art. 423

(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat are obligația să asigure ca banderolele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze banderola, iar timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât timbrul să nu poată fi îndepărtat de pe ambalaj fără a fi deteriorat”.

Art. 4481 și 4482 din Codul fiscal (modificată prin Legea nr. 136/2017)

Noua reglementareDupă art. 448, se introduc două noi articole, art. 4481 și 4482.

Potrivit noii reglementări, art. 4481 și 4482 dispune următoarele:

„Art. 448(„Excepție de la regimul accizelor nearmonizate”)

Prin excepție de la prezentul capitol, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în antrepozite fiscale de producție din România, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 339-341 și ale secțiunilor a 3-a, a 9-a și a 16-a de la capitolul I – Regimul accizelor armonizate, titlul VIII – Accize și alte taxe speciale.

Art. 448(„Restituiri speciale”)

(1) Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în antrepozite fiscale de producție din România, accizele nearmonizate aferente, virate la bugetul de stat, pot fi restituite la solicitarea antrepozitarilor autorizați care livrează aceste produse în alte state membre ori le exportă.

(2) Cuantumul sumei restituite potrivit alin. (1) nu poate depăși suma efectiv plătită la bugetul de stat.

(3) Modalitatea și condițiile de acordare a restituirii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice”.

Alte prevederi relevante din Legea nr. 136/2017

Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la 3 zile de la data publicării respectivei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prevederile art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin respectiva lege, se aplică începând cu veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor aferente lunii următoare intrării în vigoare a respectivei legi.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul fiscal – modificări (Legea nr. 136/2017) was last modified: iulie 24th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.