Codul de procedură penală – modificări (O.U.G. nr. 13/2017)

👍Vezi și: Codul penal – modificări (O.U.G. nr. 13/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul de procedură penală
(M. Of. nr. 486 din 5 iulie 2010; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 13/2017
(M. Of. nr. 92 din 1 februarie 2017)

– modifică: art. 25 alin. (5); art. 2151 alin. (2)

– introduce: art. 290 alin. (3); art. 557 alin. (11)

În M. Of. nr. 92 din 1 februarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului de procedură penală prin O.U.G. nr. 13/2017.

 

Art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

Veche reglementare

În veche reglementare, art. 25 alin. (5) prevedea faptul că:

„În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) și j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum și în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (5) dispune următoarele:

(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) – cu excepția prescripției, i) și j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum și în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă”.

 

Art. 2151 alin. (2) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

Veche reglementare

În veche reglementare, art. 2151 alin. (2) prevedea faptul că:

„În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanță, dacă se mențin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depășească 60 de zile”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2151 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanță, dacă se mențin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depășească 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 290 alin. (3) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

 

Noua reglementare

După alin. (2) al art. 290, se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 290 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Denunțul se depune la organul de urmărire penală competent în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei prevăzute de legea penală”.

 

Art. 557 alin. (11) din Codul de procedură penală (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

 

Noua reglementare

După alin. (1) al art. 557, se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 557 alin. (11) dispune următoarele:

(1 1) Odată cu înmânarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la cunoștință, sub semnătură, în scris, dreptul prevăzut de art. 466 alin. (1), iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 13/2017

„Judecătorul delegat cu executările penale va sesiza instanța competentă pentru a se stabili incidența art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele judecate definitiv. Judecata se va face de urgență, la intrarea în vigoare a art. I, pentru cauzele în care s-au aplicat pedepse sau măsuri privative de libertate.

Respectiva ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin respectiva ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege”.

👍Vezi și: Poziția CSM față de O.U.G. nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea codurilor penale

👍Vezi și: Plenul CSM a votat în unanimitate pentru sesizarea CCR în legătură cu modificarea codurilor penale

Codul de procedură penală – modificări (O.U.G. nr. 13/2017) was last modified: martie 20th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii