Codul de procedură penală – modificări (Legea nr. 318/2015)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul de procedură penală Legea nr. 318/2015
(M. Of. nr. 961 din 24 decembrie 2015)
modifică: art. 252 alin. (8), art. 2521 alin. (4)
abrogă: art. 2521 alin. (5)

În M. Of. nr. 961 din 24 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Legea nr. 318/2015 are următoarea structură:

Cap. I („Dispoziții generale”): art. 1-5

Cap. II („Conducerea, organizarea și funcționarea Agenției”): art. 6-19

Cap. III („Atribuții privind facilitarea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse”): art. 20-26

Cap. IV („Atribuții privind bunurile indisponibilizate”): art. 27-30

Cap. V („Atribuții privind bunurile confiscate”): art. 31-37

Cap. VI („Atribuții privind sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni”): art. 38-40

Cap. VII („Alte atribuții”): art. 41-43

Cap. VIII („Dispoziții tranzitorii și finale”): art. 44-56

 

Acte normative modificate

Legea nr. 318/2015 modifică următoarele acte normative:

Codul de procedură penală;

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (rep. M. Of. nr. 377 din 31 mai 2011; cu modif. ult.);

O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (rep. M. Of. nr. 694 din 23 septembrie 2014).

 

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Codului de procedură penală:

Art. 252 alin. (8) Codul de procedură penală (modificat prin Legea nr. 318/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 252 alin. (8) prevedea faptul că sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum și sumele de bani ridicate potrivit alin. (2) se consemnează, după caz, pe numele suspectului sau inculpatului ori al persoanei responsabile civilmente, la dispoziția organului judiciar care a dispus instituirea sechestrului, căruia i se predă recipisa de consemnare a sumei, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 252 alin. (8) prevede: „Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum și sumele de bani ridicate potrivit alin. (2) se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor”.

 

Art. 2521 alin. (4) Codul de procedură penală (modificat prin Legea nr. 318/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2521 alin. (4) dispunea faptul că sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1) și (2) se consemnează pe numele suspectului, inculpatului sau al persoanei responsabile civilmente, la dispoziția organului judiciar care a dispus sechestrul. Prevederile art. 252 alin. (8) referitoare la depunerea recipisei se aplică în mod corespunzător.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2521 alin. (4) dispune: „Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1), (2) și (3) se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8)”.

 

Art. 2521 alin. (5) Codul de procedură penală (modificat prin Legea nr. 318/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2521 alin. (5) stabilea faptul că sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (3) se consemnează pe numele făptuitorului, suspectului, inculpatului sau al persoanei responsabile civilmente ori, după caz, într-un cont special constituit în acest sens, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, la dispoziția organului judiciar care a dispus sechestrul. Prevederile art. 252 alin. (8) referitoare la depunerea recipisei se aplică în mod corespunzător.

Noua reglementare

Art. 2521 alin. (5) – Abrogat.

 

ISTORIC
Act modificat Acte modificatoare
Codul de procedură penală Legea nr. 255/2013 (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013)
O.U.G. nr. 3/2014 (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014)
D.C.C. nr. 599/2015 (M. Of. 886 din 5 decembrie 2014)
D.C.C. nr. 641/2015 (M. Of. 887 din 5 decembrie 2014)
O.U.G. nr. 82/2014 (M. Of. nr. 911 din 15 decembrie 2014)
D.C.C. nr. 712/2015 (M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015)
D.C.C. nr. 663/2015 (M. Of. nr. 52 din 22 ianuarie 2015)
D.C.C. nr. 76/2015 (M. Of. nr. 174 din 13 martie 2015)
D.C.C. nr. 166/2015 (M. Of. nr. 246 din 21 aprilie 2015)
D.C.C. nr. 336/2015 (M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015)
D.C.C. nr. 235/2015 (M. Of. nr. 346 din 26 mai 20015)
O.U.G. nr. 24/2015 (M.Of. nr. 473 din 30 iunie 2015)
D.C.C. nr. 18/2015 (M. Of. nr. 538 din 20 iulie 2015)
D.C.C. nr. 8/2015 (M. Of. nr. 539 din 21 iulie 2015)
D.C.C. nr. 542/2015 (M. Of. nr. 707 din 21 septembrie 2015)
D.C.C. nr. 552/2015 (M. Of. nr. 707 din 21 septembrie 2015)
D.C.C. nr. 553/2015 (M. Of. nr. 707 din 21 septembrie 2015)
D.C.C. nr. 496/2015 (M. Of. nr. 708 din 22 septembrie 2015)
D.C.C. nr. 631/2015 (M. Of. nr. 831 din 6 noiembrie 2015)
D.C.C. nr. 591/2015 (M. Of. nr. 861 din 19 noiembrie 2015)
D.C.C. nr. 740/2015 (M. Of. nr. 927 din 15 decembrie 2015)
Legea nr. 318/2015 (M. Of. nr. 961 din 24 decembrie 2015)

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul de procedură penală – modificări (Legea nr. 318/2015) was last modified: februarie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii