Codul de procedură fiscală – modificări (O.U.G. nr. 18/2018)

 

Actul modificat Actul modificator Sumar

Codul de procedură fiscală

O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018)

introduce: art. 103 alin. (1^1)-(1^2).

În M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 18/2018 aduce completări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 103 alin. (1^1)-(1^2) din Codul de procedură fiscală (introduse prin O.U.G. nr. 18/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 103, după alin. (1), se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și alin. (1^2), cu următorul conținut:

(1^1) Organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistență în vederea completării și/sau depunerii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și nu există o unitate teritorială a ANAF Declarația astfel completată se transmite organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, fie de contribuabil, fie de organul fiscal local.

(1^2) Procedura de acordare a asistenței realizată de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central și de transmitere a declarației unice potrivit alin. (1^1) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice”.

Codul de procedură fiscală – modificări (O.U.G. nr. 18/2018) was last modified: aprilie 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.