Codul de procedură fiscală – modificări (Legea nr. 150/2018)

Abstract

In June 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct legal
acts.
Furthermore, other legal acts were also amended, among which we indicate: Law no. 98/2016 on
public procurement, Regulations of the National Union of Bailiffs and of the profession of bailiff, the
Regulations of the Insurance House of Bailiffs.
Law no. 8/1996 on copyright and neighbouring rights was republished in the Official Journal
also in June.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul de procedură fiscală

(M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.)

Legea nr. 150/2018

(M. Of. nr. 523 din 26 iunie 2018)

introduce: art. 160 alin. (3) lit. c);

– modifică: art. 165 alin. (2), art. 204.

 

În M. Of. nr. 523 din 26 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 150/2018 privind aprobarea O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Legea nr. 150/2018 (M. Of. nr. 523 din 26 iunie 2018) aduce în mod indirect modificări Codului de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.), modificat și completat prin O.G. nr. 30/2017 (M. Of. nr. 708 din 31 august 2017; cu modif. ult.).

Astfel, conform articolului unic din Legea nr. 150/2018, se aprobă O.G. nr. 30 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (M. Of. nr. 708 din 31 august 2017; cu modif. ult.), cu modificări și completări.

Vă prezentăm, în continuare respectivele modificările aduse Codului de procedură fiscală:

 

Art. 160 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea nr. 150/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după lit. b) a alin. (3) al art. 160 se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul conținut:

Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (2) nu se solicită în următoarele situații:

(…)

c) în cazul în care se solicită eliberarea de către notarul public a unui certificat de moștenitor exclusiv pentru locul de veci”.

 

Art. 165 alin. (2) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea nr. 150/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 165 alin. (2) prevedea:

„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală. Aceste prevederi nu se aplică în cazul plății taxelor astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 36”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 165, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală. Aceste prevederi nu se aplică în cazul plății taxelor astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 36”.

 

Art. 204 din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea nr. 150/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 204 („Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar”) prevedea:

„Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar. În sensul prezentului articol nu sunt asimilate obligațiilor fiscale obligațiile prevăzute la art. 184 alin. (5)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 204  („Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar”) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Pentru debitorii care au solicitat eșalonarea la plată și care trebuie să achite obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competentă nu revocă/nu suspendă actul pe motiv de neplată a obligațiilor fiscale la termenul prevăzut în legislația specifică, iar garanțiile constituite nu se execută până la soluționarea cererii de acordare a eșalonării la plată.

(2) În situația în care cererea de acordare a eșalonării la plată a fost respinsă sau retrasă, debitorii prevăzuți la alin. (1) trebuie să achite obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar în scopul menținerii actului, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. În acest caz, o nouă cerere de acordare a eșalonării la plată se poate depune numai după achitarea acestor obligații fiscale.

(3) Pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, autoritatea competentă nu revocă/nu suspendă autorizația, acordul sau alt act administrativ similar pe motiv de neplată a obligațiilor fiscale la termenul prevăzut în legislația specifică, iar garanțiile constituite nu se execută”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul de procedură fiscală – modificări (Legea nr. 150/2018) was last modified: iulie 10th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.