Codul civil și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil – modificări (O.U.G. nr. 1/2016)

Actele modificate Actul modificator Sumar
Codul civil O.U.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016) modifică: art. 2445 alin. (1)
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011; cu modif. ult.) modifică: art. 1811 alin. (1) și (2)

În M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016, s-a publicat O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Codului de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe.

O.U.G. nr. 1/2016 modifică și următoarele acte normative:

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

Codul civil republicat;

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (M. Of. nr. 392 din 29 iunie 2013; cu modif. ult.).

 

Modificarea Codului civil

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Codului civil prin O.U.G. nr. 1/2016:

Art. 2.445 Cod civil (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2445 alin. (1) prevedea faptul că vânzarea bunurilor mobile ipotecate se poate face numai în baza contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie. Cererea de învestire întrerupe prescripția dreptului de a obține executarea silită.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2445 alin. (1) prevede: „Creditorul ipotecar poate cere instanței încuviințarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviințare se vor atașa documente care atestă existența creanței ipotecare și a ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanța va analiza existența creanței și a ipotecii legal perfectate și va încuviința vânzarea, cu citarea părților interesate. Introducerea cererii de încuviințare a executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat întrerupe prescripția dreptului de a obține executarea silită”.

 

Modificarea Legii nr. 71/2011

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil prin O.U.G. nr. 1/2016:

Art. 1811 alin. (1) și (2) Legea nr. 71/2011 (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1811 alin. (1) stabilea faptul că învestirea cu formulă executorie a contractului de ipotecă în vederea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat prevăzută la art. 2.445 din Codul civil este de competența judecătoriei în a cărei circumscripție își are domiciliul sau, după caz, își are sediul creditorul.

De asemenea, art. 1811 alin. (2) dispunea faptul că opoziția la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competența judecătoriei care a învestit cu formulă executorie contractul de ipotecă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1811 alin. (1) stabilește: „Încuviințarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat prevăzută la art. 2.445 din Codul civil este de competența judecătoriei în a cărei circumscripție își are domiciliul sau, după caz, sediul creditorul”.

De asemenea, art. 1811 alin. (2) dispune: „Opoziția la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competența judecătoriei care a încuviințat vânzarea bunului mobil ipotecat”.

 

ISTORIC
Acte modificate Acte modificatoare
Codul civil Legea nr. 60/2012 (M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012)
Rectificare (M. Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013)
Legea nr. 138/2014 (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014)
O.U.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016)
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011; cu modif. ult.) Rectificare (M. Of. nr. 489 din 8 iulie 2011)
O.U.G. nr. 79/2011 (M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011)
Legea nr. 60/2012 (M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012)
Legea nr. 76/2012 (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012)
Legea nr. 54/2013 (M. Of. nr. 145 din 19 martie 2013)
O.U.G. nr. 4/2013 (M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013)
Legea nr. 138/2014 (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014)
O.U.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016)

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Codul civil și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil – modificări (O.U.G. nr. 1/2016) was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii