Neconstituționalitate (M. Of. nr. 185/11.03.2016): Art. 453 („Cazurile de revizuire”) alin. (1) lit. f) Cod procedură penală

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 126/2016
(M. Of. nr. 185 din 11 martie 2016)
Codul de procedură penală Art. 453 alin. (1) lit. f) Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională

 

În M. Of. nr. 185 din 11 martie 2016, s-a publicat D.C.C. nr. 126/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (2) lit. d), art. 452 alin. (1), art. 453 alin. (1) lit. f), precum și ale art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiect al excepției de neconstituționalitate, potrivit încheierii de sesizare, îl constituie dispozițiile art. 88 alin. (2) lit. d), art. 452 alin. (1) și art. 453 alin. (1) și (2), precum și ale art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală. Din analiza excepției de neconstituționalitate reiese însă că autorul acesteia critică, în realitate, dispozițiile art. 88 alin. (2) lit. d), art. 452 alin. (1), art. 453 alin. (1) lit. f) și art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală având următorul conținut:

Art. 88 („Avocatul”) alin. (2) lit. d) Cod procedură penală

Nu poate fi avocat al unei părți sau al unul subiect procesual principal:

(…)

d) o altă parte sau un alt subiect procesual”.

Art. 452 („Hotărârile supuse revizuirii”) alin. (1) Cod procedură penală

Hotărârile judecătorești definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire la latura penală, cât și cu privire la latura civilă”.

Art. 453 („Cazurile de revizuire”) alin. (1) lit. f) Cod procedură penală

Revizuirea hotărârilor judecătorești definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când:

(…)

f) hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituțională după ce hotărârea a devenit definitivă, în situația în care consecințele încălcării dispoziției constituționale continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunțate”.

Art. 459 („Admiterea în principiu”) alin. (2) Cod procedură penală

Admisibilitatea în principiu se examinează de către instanță, în camera de consiliu, fără citarea părților”.

 

D.C.C. nr. 126/2016

Prin Decizia nr. 126/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 2.329/86/2015 al Curții de Apel Suceava – Secția penală și pentru cauze cu minori și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională.

 

Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 126/2016

Prin aceeași decizie, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe și a constatat că dispozițiile art. 88 alin. (2) lit. d), ale art. 452 alin. (1), precum și ale art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală, cât privește soluția legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanță „în camera de consiliu” sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

De asemenea, Curtea a respins, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală, cât privește soluția legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanță „fără citarea părților”, excepție ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 185/11.03.2016): Art. 453 („Cazurile de revizuire”) alin. (1) lit. f) Cod procedură penală was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii