Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal – modificări (H.G. nr. 47/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016) H.G. nr. 47/2016 (M. Of. nr. 100 din 9 februarie 2016) modifică: pct. 154 alin. (2) și (4) și anexa nr. 44

În M. Of. nr. 100 din 9 februarie 2016, s-a publicat H.G. nr. 47/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016).

 

H.G. nr. 47/2016 modifică pct. 154 alin. (2) și (4) din Norme cu privire la Titlul VIII („Accize și alte taxe speciale”) și anexa nr. 44 privind cererea pentru înregistrarea operatorilor economici comercianți de marcatori și coloranți prevăzuți la art. 426 și 429 din Codul fiscal. Vă prezentăm, în continuare, respectivele modificări:

 

Pct. 154 alin. (2) și (4) din Norme (modificate prin H.G. nr. 47/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 154 alin. (2) prevedea faptul că în aplicarea prevederilor art. 426 alin. (5) din Codul fiscal, operatorii economici care comercializează substanțe utilizate pentru marcarea și colorarea păcurii și a produselor asimilate acesteia se înregistrează la autoritatea vamală teritorială, înregistrarea se face pe baza cererii prevăzute în anexa nr. 44 care face parte integrantă din respectivele norme metodologice.

De asemenea, pct. 154 alin. (4) stabilea faptul că operatorii economici care comercializează substanțe utilizate pentru marcarea și colorarea păcurii și a produselor asimilate acesteia pot livra substanțele utilizate pentru marcare și colorare numai după ce obțin de la un laborator acreditat conform standardului ISO 17025 un certificat care atestă că acestea corespund condițiilor prevăzute la art. 426 alin. (1) din Codul fiscal, în ceea ce privește marcatorul și condițiilor prevăzute la alin. (1), în ceea ce privește colorantul.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 154 alin. (2) prevede: „În aplicarea prevederilor art. 426 alin. (5) din Codul fiscal, operatorii economici care comercializează substanțe utilizate pentru marcarea și colorarea păcurii și a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor se înregistrează la autoritatea vamală teritorială. Înregistrarea se face pe baza cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 44, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. În termen de două zile lucrătoare de la transmiterea cererii, autoritatea vamală teritorială înregistrează cererea în registrul special creat în acest scop, dacă au fost prezentate documentele prevăzute la alin. (4)”.

(…)

De asemenea, pct. 154 alin. (4) stabilește: „Operatorii economici care comercializează substanțe utilizate pentru marcarea și colorarea păcurii și a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor pot livra substanțele utilizate pentru marcare și colorare după înregistrarea la autoritatea vamală conform alin. (2). Autoritatea vamală teritorială înregistrează operatorii economici comercianți dacă prezintă un certificat de analiză, emis de producător sau emis de un laborator acreditat în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene conform standardului ISO 17025, prin care se atesta că substanțele comercializate corespund condițiilor prevăzute la art. 426 alin. (1) din Codul fiscal, în ceea ce privește marcatorul și corespund condițiilor prevăzute la alin. (1) în ceea ce privește colorantul”.

Anexa nr. 44 la Norme (modificate prin H.G. nr. 47/2016)

Anexa nr. 44 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

 

Alte prevederi ale H.G. nr. 47/2016

Conform art. II, cerințele prevăzute la pct. 154 alin. (4) și termenul de soluționare prevăzut la pct. 154 alin. (2) se aplică și cererilor de înregistrare ale operatorilor economici care comercializează substanțe utilizate pentru marcarea și colorarea păcurii și a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor, precum și a motorinei, aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal – modificări (H.G. nr. 47/2016) was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii