Eufemia Vieriu

Eufemia Vieriu

Este conferenţiar univ. dr., doctor în drept, specializarea dreptul muncii şi protecţiei sociale, coordonator de doctorat, avocat.