Alina Teacă

Alina Teacă

Este grefier în cadrul Judecătoriei Constanța și doctorand în cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București, Școala Doctorală Drept, specializarea Criminalistică.

Articole publicate în reviste indexate B.D.I., categoria B+:

- „Principiile fundamentale ale identificării criminalistice, din perspectiva «Declarației de la Sydney»”, trimis spre publicare;
- A. Teacă, I.D. Știrbulescu, „Consequences of Gender-Based Violence in the Family Environment and the Solutions Adopted in Latin America and Europe to Combat the Feminicide Phenomenon”, volumul Conferinței Internaţionale de Drept, Studii europene şi Relaţii Internaţionale, ed. a IX-a, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, mai 2021;
- I.D. Știrbulescu, A. Teacă, „Domestic violence against women and its impact on family life”, volumul Conferinței Internaţionale de Drept, Studii europene şi Relaţii Internaţionale, ed. a IX-a, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, mai 2021;
- G. Popa, A. Teacă, „Organizarea activităţii de expertiză criminalistică privată în cadrul societăţilor civile profesionale, 2021 (propunere lege ferenda)”, acceptat spre publicare în Curierul Judiciar;
- „Formarea profesională a salariaților, în contextul apariției noilor tehnologii”, publicat în Revista Universul Juridic nr. 1/2021;
- G. Popa, A. Teacă, „Experimental methods based on three-dimensional technology, a new paradigm in judicial forensic expertise”, publicat în Revista Analele Universității Titu Maiorescu, Seria Drept, An XIX, Ed. Hamangiu, 2020, pp. 90-101;
- G. Popa, A. Teacă, „Private forensic expertise, a guarantee of a fair criminal trial”, publicat în Romanian Journal of Forensic Science, 2020, Issue 2, pp. 67-73;
- „Intenţia eventuală pe teritoriul culpei cu prevedere, în accidentele fatale de circulaţie”, publicat în data de 1 martie 2019 pe portalul Universul Juridic şi în Revista Universul Juridic nr. 3/2019, pp. 41-56;
- „Scurte consideraţii asupra noţiunilor de reeducare şi reintegrare în comunitate, în urma executării pedepsei principale a închisorii”, publicat în data de 2 august 2018 pe portalul Universul Juridic şi în Revista Universul Juridic nr. 8/2018, pp. 69-75;
- „Interdicţia instituită de art. 3 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice”, publicat în data de 1 iunie 2018 pe portalul Universul Juridic şi în Revista Universul Juridic nr. 6/2018, pp. 51-69;
- „Ascultarea minorului în sistemul de drept românesc şi alte sisteme de drept”, publicat în data de 5 aprilie 2018 pe portalul Universul Juridic şi în Revista Universul Juridic nr. 4/2018, pp. 45-68.