Aurelia Daniela Stănciulescu

Este lect. univ. dr. în cadrul Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, Universitatea Spiru Haret.