Lavinia Popescu

Este studentă, Universitatea din București, Facultatea de Drept, București (România), Anul III.

Școală Doctorală Economie II, Academia de Studii Economice, București (România)
Master: Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, București (România)