Ioana Nicolae

Ioana Nicolae

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Braşov și avocat definitiv în cadrul Baroului Braşov.


Membru in urmatoarele proiecte:
1.Program Stategic pentru Promovarea Inovării în Servicii prin Educație Deschisă, Continuă (INSEED) –POSDRU/86/1.2/S/57748 - responsabil proiect prof.dr.ing.Sorin Aurel Moraru
2.Dezvoltarea educației pentru viabilizarea pieței muncii prin vectori inovatori mecatronică-integronică POSDRU/90/2.1/S/62144 – responsabil proiect prof.dr.ing.Luciana Cristea
3.Formarea Profesionala a Cadrelor Didactice din Învățământul Preuniversitar pentru noi Oportunităti de Dezvoltare în Carieră, POSDRU/57/1.3/S/32629 - responsabil prof.dr.ing.Mircea Neagoe
4.Servicii de consultanță pentru elaborarea planurilor de împădurire - contract cu terți 04/CQ/2008 – responsabil proiect prof.dr.ing.Ioan Vasile Abrudan
5.Au-Dela de L’apprentissage Formel, Leonardo Da Vinci/TOI/10/IT/499 – responsabil proiect conf.dr.psih.Mariela Pavalache