Alexandru-Liviu Lascu

Alexandru-Liviu Lascu

Este doctor în drept, procuror și lector universitar.

Cărți publicate:

 • Modalităţi de participare la comiterea crimelor date în competenţa instanţelor penale internaţionale, Editura Hamangiu, ISBN 978-606-678-744-4, Bucureşti, 2013;
 • Curs de drept procesual penal. Partea Generală. Partea Specială, Editura Universităţii AGORA din Oradea, ISBN 1843-570x, Oradea, 2014;
 • Drept procesual penal. Caiet de seminarii, Editura Universităţii AGORA din Oradea, ISBN 1843-570x , Oradea, 2014.


Articole publicate:

 • Revista ,,Dreptul” nr.10/2001- ,, Aspecte legate de competenţa de soluţionare a cauzelor cu făptuitori militari. Conflicte de competenţă între organele judiciare civile şi cele militare.”;
 • Revista ,,Dreptul” nr.3/2007- ,,Aplicarea normelor privind concurenţa în cadrul Uniunii Europene”;
 • Revista ,,Dreptul” nr.3/2008 - ,,Formele participaţiei penale consacrate în jurisprudenţa Tribunalului Internaţional Penal pentru fosta Iugoslavie”;
 • Revista ,,Dreptul” nr. 10/2008 - ,,Comunitarizarea dreptului penal – premisa unei crize instituţionale în Uniunea Europeană?”;
 • Revista „Studii şi Cercetări Juridice Europene”, II, Drept Public - Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept - Timişoara, aprilie 2010 - „Aspecte privind influenţa legislaţiei Uniunii Europene asupra dreptului penal al statelor membre”;
 • Revista „Dreptul” nr. 7/2010 - „Aplicarea legii penale în timp, în lumina dispoziţiilor noului Cod penal român”;
 • Revista „Studii şi Cercetări Juridice Europene”, vol. II, Drept Public - Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept - Timişoara, mai 2011 - „Modalităţile principale de comitere a infracţiunilor aflate în competenţa Tribunalului Internaţional Penal pentru fosta Iugoslavie”;
 • Revista ,,Iurisprudentia” Cluj-Napoca nr. 1/2012 - ,, Modalităţi principale de comitere a infracţiunilor, potrivit jurisprudenţei instanţelor penale internaţionale: comiterea directă sau autoratul; comiterea indirectă sau comiterea prin intermediul altei persoane; participarea la o ,, întreprindere criminală comună”;
 • Revista „Studii şi Cercetări Juridice Europene”, vol. II, Drept Public - Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept - Timişoara, mai 2012- ,,Răspunderea superiorilor pentru faptele subordonaţilor – concept de răspundere penală individuală asociat pluralităţii de făptuitori în jurisprudenţa instanţelor penale internaţionale”;
 • Revista ,, Dreptul” nr. 5/2012 - ,,Tragerea la răspundere penală a liderilor politici şi a comandanţilor militari în jurisprudenţa instanţelor penale internaţionale – de la participarea la o , întreprindere criminală comună” la ,, comiterea indirectă” a infracţiunilor”;
 • Revista ,, Dreptul” nr. 7/2013 - ,,Cazul Gotovina: o acuzaţie nedreaptă sau o judecată vădit eronată a Tribunalului Internaţional Penal pentru fosta Iugoslavie?”;
 • Revista de Drept Penal nr. 3/2013 - ,,Comiterea indirectă – un instrument juridic inedit în jurisprudenţa Curţii Penale Internaţionale”;
 • Revista ,,Agora International Journal of Juridical Sciences” nr. 4/2013 - „The role of the Prosecutor in the investigations and prosecution phases of the criminal process in the light of the new Romanian Code of Criminal Procedure”;
 • Law Review vol. III, issue 2/2013 - „Is the Plea Agreement practice of the international criminal tribunals a pathway to negotiated justice within national jurisdictions?”;
 • Revista ,, Dreptul” nr. 4/2014 – ,,Aspecte privind aplicarea procedurii „Plea Agreement” în jurisprudenţa instanţelor penale internaţionale”;
 • Law Review vol. IV, issue 2/2014 - ,,Gotovina Case - an unjust charge or a deliberately erroneous judgment of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia ?” ;
 • Revista ,, Dreptul” nr. 11/2015„Regimul pedepselor în jurisprudența instanțelor penale internaționale”.

Postari - Alexandru-Liviu Lascu