Anjie Goh

Este studentă în anul IV în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București.