Ionela Cuciureanu

Este doctorand în Drept în cadrul Academiei de Studii Economice București, cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice București și la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, la disciplinele Drept Roman, respectiv Teoria Generală a Dreptului; avocat în Baroul București și membru în RFDI – Réseau Francophone du Droit International.