Cristian Alexandru Mitroi

Este lect. univ. dr., Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe și Inginerie Alexandria, și avocat în Baroul Teleorman.