Anett Csakany

Anett Csakany

Este doctorandă în cadrul Şcolii doctorale a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, domeniul de cercetare fiind dreptul familiei.

Lista articole și studii publicate:
1. Opinii privind reglementarea logodnei în Codul civil român, Bodoaşcă Teodor, Csákány Anett, Revista Dreptul, nr 5 din 2015, pg 9-23
2. Contribuţii la studiul reglementărilor interne referitoare la prestaţia compensatorie în caz de divorţ, Bodoaşcă Teodor, Csákány Anett, Conferinţa Internaţională „PROCESUL CIVIL ŞI EXECUTAREA SILITĂ. TEORIE ŞI PRACTICĂ”, 27 - 29 august 2015, Târgu Mureş, şi publicat în Articole, Drept Civil şi Procesual Civil, UniversulJuridic.ro, 2.12.2015
3. Discussion about the notion and content of civil status, Autor: Csákány Anett, The second International Conference for Doctoral Students, iunie 2015, Sibiu
4. Opinii privind semnificația juridică a expresiei „actele de stare civilă”, Csákány Anett, publicat în Articole, Drept Civil şi Procesual Civil, UniversulJuridic.ro, 29.10.2015
5. Discuții privind dovada stării civile, Csákány Anett, CONFERINŢA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR ÎN DREPT, Sibiu, 19 mai 2016